2020 Uutiset

Laillistamisaalto 2020

Keväällä koronapandemian alkuvaiheessa näytti, että kaikenlainen huumepolitiikan liberalisointi jää isompien ongelmien jalkoihin, mutta vuosi 2020 jää historian kirjoihin ennätyksellisenä kannabiksen laillistamishankkeiden vuotena. Kaikki aloitteet eivät menneet läpi, mutta isossa kuvassa nämä ovat merkkejä kannabiksen noususta politiikan valtavirtaan. USA:n liittovaltiotasoinen kannabiksen laillistaminen avaa huumesopimuksien tulkintaan aivan uuden näkökulman.

Yleisesti uskotaan, että nykyinen rankaisevaan huumepolitiikkaan perustuva kannabiksen valvonta perustuisi suoraan ja vähentämättömänä kansainvälisiin huumesopimuksiin. Vuoden 1961 kansainvälinen huumesopimus edellyttää 28. artiklassa “Kannabiksen valvonta”, että “Sopimuspuolen, joka sallii kannabiskasvin viljelyn kannabiksen ja kannabishartsin tuotantoa varten”, pitää perustaa toimisto, kannabistoimisto, valvomaan kauppaa.

Uruguayssa kannabiskauppaa valvoo Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCCA. Kanadassa Canada Revenue Agency, CRA, myöntää erilaiset luvat, kerää liittovaltion verot ja lupamaksut, ja provinssien paikallisviranomaiset ovat vastuussa vähittäismyynnin valvonnasta. Jamaikalla teollisuus-, kauppa-, maatalous- ja kalastusministeriön alaisuudessa toimiva Cannabis Licensing Authority, CLA, myöntää toimilupia ja valvoo lain täytäntöönpanoa. Coloradossa Department of Revenue ja sen Marijuana Enforcement osasto, kun taas Washingtonin osavaltiossa Liquor and Cannabis Board valvovat kannabiskauppaa.

Yksipuolisesti kriminaalivalvontaan perustuva huumesopimuksen täytäntöönpanon malli on tullut Yhdysvalloista alkaen 1930-luvun Anslingerin reefer madness kampanjasta 1970-luvun Richard Nixonin yhteiskunnan vihollinen numero yksi politiikan kautta Ronald Reaganin huumesotaan 1980-luvulla. Käyttöä ei ollut alunperin tarkoitus kriminalisoida, ja mm. nykyään ankaraa huumepolitiikkaa harjoittava Ruotsi kriminalisoi käytön vasta Reaganin kaudella vuonna 1988 eli 16 vuotta Suomen jälkeen.

Kannabiksen laillistaminen voitti presidentinvaalit

Presidentti Donald Trumpia pidettiin kauden alussa liikemiehenä, joka kyllä ymmärtää kannabisneksen päälle, mutta hän nimitti konservatiivisimmat mahdolliset oikeusministerit Jeff Sessionsin ja tämän jälkeen Raymond Barrin. Presidentti Barack Obaman kaudella kehittymään lähteneet kannabismarkkinat ja muu huumepolitiikan uudistus jämähtivät paikalleen.

Marraskuun presidentinvaalit voittaneet presidentti Joseph Biden ja varapresidentti Kamala Harris lupasivat kampanjansa aikana dekriminalisoida tai laillistaa kannabiskaupan liittovaltiotasolla. Kannabisosakkeet reagoivat vaalitulokseen kurssinousulla, joka on myöhemmin tasaantunut vaaleja edeltävää korkeammalle tasolle. USA:n linjanmuutoksella on myös laajemmat kansainväliset seuraukset.

Esimerkiksi Uruguayn laillistamismallin perustana ollut apteekkijakelu kärsi alussa siitä, että apteekkien käyttämät pankit panikoivat USA:n pankkilaitoksen mahdollisia sanktioita. Uruguayssa laillinen kannabisraha on USA:n liittovaltion lain mukaan rikollista alkuperää. Tämä on merkittävin käytännön este, jonka poistuminen rohkaisee muiden maiden poliitikkoja pohtimaan politiikkaansa uusiksi. USA:n laillistamisella on kansainvälisesti myös suuri symbolinen vaikutus.

Keväällä näytti, että koronapandemian takia kaikki osavaltioiden laillistamisaloitteet pitää peruuttaa, mutta marraskuussa pidettyjen presidentinvaalien yhteydessä järjestetyissä osavaltioiden kansanäänestyksissä hyväksyttiin kaikki huumepolitiikan liberalisointia ajaneet aloitteet. Arizona, Montana, New Jersey ja Etelä-Dakota laillistivat kannabiskaupan, ja Etelä-Dakotassa ja Mississippissä laillistettiin samalla kannabiksen lääkekäyttö. Merkittävää tässä on se, että Mississippi, Montana ja Etelä-Dakota ovat republikaanisia osavaltioita, ja varsinkin Etelä-Dakotan kannabispolitiikka on ollut tähän saakka hyvän ankaraa. 

Oregon oli ensimmäisten osavaltioiden joukossa laillistamassa kannabista, ja näissä vaaleissa se ensimmäisenä dekriminalisoi kaikkien huumeiden käytön. Aloite hyväksyttiin selvin äänin 58,5% – 41,5%, ja lain on tarkoitus astua käytöntöön 1. helmikuuta 2021. Lisäksi Oregonissa hyväksyttiin psilosybiinin lääkekäyttö. Pääkaupunki Washington D.C. laillisti psykedeeliset kasvit. Suunta pois huumesotapolitiikasta on selvä.

Laillistaneissa osavaltioissa asuvien amerikkalaisten lukumäärä kasvoi 16 miljoonalla, ja tällä hetkellä 1/3 Yhdysvaltojen väestöstä asuu sellaisessa osavaltiossa, joka on laillistanut kannabiksen kaupan ja käytön täysi-ikäisille. Itse asiassa enää 15:ssä osavaltiossa on kaikki kannabiksen käyttö kielletty. Mielipidemittauksen mukaan 67% amerikkalaisista kannattaa laillistamista ja 28% vastustaa. Laillistaminen on saavuttanut kriittisen massan Yhdysvalloissa, ja laillistaminen voi tulla yllättävänkin pian.

Vuonna 2019 kongressille esitetty mutta koronakriisin takia lykätty kannabiksen liittovaltiotasolla laillistava MORE-act tuleekin joulukuussa kongressin edustajainhuoneen käsittelyyn. Senaatti voisi republikaanienemmistöisenä torpata sen, mutta toisaalta republikaanit eivät ole enää yksituumaisesti kieltolain jatkamisen kannalla.

New Jerseyn laillistamisen arvioidaan käynnistävän itärannikolla dominoefektin sitä ympäröivissä osavaltioissa kuten 13 miljoonan asukkaan Pennsylvaniassa ja 20 miljoonan asukkaan New Yorkissa. New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo ilmoitti paineen kasvaneen niin, että osavaltio voisi laillistaa kannabiskaupan jo tämän vuoden puolella. Cuomo perusteli laillistamista myös koronapandemian aiheuttamalla taloudellisella taantumalla. Pennsylvanian kuvernööri Tom Wolf on syksyn aikana ehdottanut ja vaatinut kannabiskaupan laillistamista jo kolmessa eri yhteydessä.

Texasissa kasvavat laillistamispaineet innoittivat kansanedustaja Roland Gutierrezin esittämään kannabiskaupan laillistamislakialoitteen. Lisäksi senaattori Jose Menedez ja kansanedustaja Ron Reynolds esittivät lakialoitteen kannabiksen lääkekäytön laajentamiseksi.

Virginia on ollut ankaran huumepolitiikan osavaltio, mutta se dekriminalisoi kannabiksen käytön tänä vuonna. Vaalien jälkeen demokraattinen kuvernööri Ralph Northam esitti kannabiksen laillistamista.

Vermontin republikaaninen kuvernööri Phil Scott allekirjoitti lokakuun alussa kannabiskaupan laillistavan lain tehden Vermontista 11. laillistaneen osavaltion. Kannabiksen käyttö ja kotikasvatus ovat laillisia, mutta vähittäiskaupan järjestämiseen menee vielä kaksi vuotta.

Connecticutin vastavalitun edustajainhuoneen demokraattinen puhemies Matt Ritter sanoi puheessaan, että kannabiskaupan laillistavalla lailla on 50 – 50 mahdollisuudet tulla hyväksytyksi vuonna 2021. Kaikki tietävät, että osavaltion asukkaat käyvät ostamassa pilvensä Massachusettsista. Demokraattiset kansanedustajat aikovat viedä laillistamisaloitteen kansanäänestykseen, jos republikaanit estävät lain etenemisen.

Kannabiksen valvonnasta vastaavat virkamiehet 19:stä osavaltiosta perustivat puolueettoman kannabiksen valvojien liiton Cannabis Regulators Association, CANNRA, jakamaan tietoa kannabiksen valvonnasta ja neuvomaan liittovaltion, osavaltioiden sekä paikallistason päättäjiä ja virkamiehiä parhaista valvontakäytännöistä.

Uruguayn laillistamisprojekti kehittyy

Uruguayn laillistamisprojekti alkoi vuonna 2013 eikä kukaan halua lopettaa sitä enää. Päinvastoin hallitus suunnittelee myynnin laajentamista myös turisteille

Vuonna 2019 rekisteröityneitä kannabiksen käyttäjiä oli 45 067, joista 34 696 ostaa kannabista apteekista, 6 965 kasvattaa kotonaan ja 3 406 on liittynyt johonkin 115:stä kannabisklubista. Valtio on arvion mukaan tuonut 40%:a kannabismarkkinoista laillisen valvonnan ja verotuksen piiriin, saaden siitä vuonna 2019 20 miljoonan € verotulot. Uruguayn kannabisteollisuus on saanut 100 miljoonaa € ulkomaisia sijoituksia ja luonut 500 uutta työpaikkaa.

Valtion huumevalvontavirasto ja matkailuministeriö tutkivat mahdollisuuksia sallia myös turistien ostaa laillista kannabista, koska tällä hetkellä he joutuvat turvautumaan laittomiin markkinoihin. Kannabiksen laillinen saatavuus olisi myös hyvä turistihoukutin.

Kanada dekriminalisoi

Kanadan uusi kannabislaki on ollut voimassa kaksi vuotta, yli 60 kannabisyritystä tuottaa ja jalostaa kannabista, yli 1200 kannabiskauppaa myy kannabistuotteita ja valtio on saanut 5,5 miljardia € verotuloja. Kauppa on kehittynyt hyvin, mutta täysin uudenlaisen lainsäädännön soveltamisessa riittää haasteita. Koronakriisi paljasti, että kannabisteollisuutta ei ole sidottu yhteiskuntaan samalla tavalla kuin muut talouden alat. Kanadan kauppakamari tekee vuonna 2021 yhteistyössä asianajotoimiston Dentons Canada LLP kanssa selvityksen kannabismarkkinoiden ja -valvonnan kehityksestä. Kannabisteollisuus on nostanut esille valvonnan ja vähittäiskaupan ongelmia sekä laittomien markkinoiden jatkumisen ja rahanpesun valvonnan ongelmat. Hallitus päätti laillistamisen alussa tehdä oman selvityksensä kolmen vuoden kuluttua laillistamisesta eli lokakuussa 2021.

Kanadassa astui elokuussa voimaan alustava de facto dekriminalisaatio valtion syyttäjän julkistettua uudet ohjeet, joiden mukaan liittovaltion syyttäjien tulee käyttää huumausainetapauksissa rikossyytteitä vain “vakavimmissa tapauksissa” eli silloin, kun teosta on voinut aiheutua haittaa muille. Vancouverin kaupunginvaltuusto hyväksyi 25. marraskuuta kaikkien huumeiden käytön dekriminalisoivan lain ensimmäisenä kaupunkina Kanadassa. Asiantuntijat arvostelevat Portugalin mallia, jossa poliisi voi takavarikoida käyttäjien huumeita vaikka heitä ei rangaistaisikaan. Tällainen politiikka ylläpitää laitonta kauppaa ja kieltolain luomaa väkivaltaa huumemarkkinoilla.

Uusi-Seelanti, Saksa, Israel, Etelä-Afrikka, Meksiko…

Uuden-Seelannin kannabisaloite hävisi täpärästi 50,7% – 48,4% eli 67 662:n äänen erolla. Tämä oli suuri pettymys, mutta liki 50%:n kannatus on selkeä viesti lainlaatijoille, ettei kyseessä ole mikä tahansa marginaalinen väestöryhmä.

Otagon yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori Andrew Geddis korosti, ettei uudella hallituksella ole mitään laillista velvoitetta toimia aloitteen pohjalta, mutta tällaisen tuloksen jälkeen on vaikea myös olla toimimatta.

Uuden-Seelannin pääministeri äänesti laillistamisen puolesta, mutta hänen päätöksensä pitää oma kantansa kannabisasiassa omana tietonaan oli eettinen ratkaisu, hän ei halunnut ohjailla kansalaisten mielipidettä.

Vaikka kannabiksen laillistaminen omaan käyttöön onkin toistaiseksi pysähdyksissä, jatkuu lääkekäytön laillistaminen. Kannabista lääkekäyttöön kasvattava yritys Puro sai marraskuussa luvat 10 hehtaarin kannabisplantaasin perustamiseen ja pyrkii maan suurimmaksi kannabiksen tuottajaksi. 

Jos kannabisaloitetta vertaa eutanasia-aloitteeseen, niin selvin ero oli siinä, että hallitus oli jo hyväksynyt eutanasialain, jolle se haki kansalaisten hyväksyntää. Kansanäänestys jonkin vähemmistön oikeuksista ei sovi hyvin demokratian periaatteisiin, jossa enemmistövaltaa tasapainotetaan tasa-arvoisuuden periaatteella perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Sama periaate ymmärretään etnisten tai seksuaalivähemmistöjen kohdalla, mutta se pitäisi ymmärtää myös päihdevalinnoissa. Länsimaisessa sivistysvaltiossa kannabiksen laillistaminen ja ylipäänsä huumepolitiikan muuttaminen ihmisoikeuksiin ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvaksi kuuluu kansan valitsemille lainlaatijoille.

Saksassa liittovaltion parlamentti hylkäsi 29. lokakuuta Vihreiden tekemän ja vasemmistopuolueen Die Linke kannattaman kannabiksen laillistamisaloitteen äänin 136 – 573. Samassa istunnossa käsiteltiin useita muitakin kannabisaloitteita, ja enemmistö kansanedustajista kannattaa kannabispolitiikan uudistamista, mutta nykyisen koalition aikana ei näytä löytävän yhteisymmärrystä, koska Angela Merkelin johtama kristillisdemokraatinen puolue vastustaa kannabispolitiikan liberalisointia. Kannabiksen lääkekäyttö on ollut laillista vuodesta 2017, ja 100 000 potilasta on hakenut lääkekorvauksia, ja 62% hakemuksista on hyväksytty.

Sveitsin parlamentti hyväksyi syyskuussa huumelakiin muutoksia, jotka luovat laillisen kehyksen kannabiksen käytön ja kasvatuksen pilottihankkeelle. Tavoitteena olisi luoda kannabiksen käytölle samanlainen valvontamalli kuin alkoholin käytölle. Pilottihanke alkaa vuonna 2021, kestää viisi vuotta ja tarvittaessa vielä kaksi vuotta lisää ja siihen osallistuu 5000 kannabiksen käyttäjää. Bern, Geneve, Zurich, Basel ja Biel ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita hankkeesta. Tavoitteena on suosia paikallisesti orgaanisesti kasvatettua kannabista.

Sveitsissä nostetaan 1.1.2021 alkaen hamppulajikkeiden korkein sallittu THC-raja 1%:iin, minkä täyttävät lajikkeet ovat vapaasti kaupan.

Hollannissa on saanut myydä kannabista kannabiskahviloissa vuodesta 1976, mutta sen kasvatus ja tukkukauppa myyntiä varten on laitonta. Vuonna 2021 kymmenessä kaupungissa kannabiskahvilat aloittavat nelivuotisen kokeilun, jonka puitteissa paikallisesti kasvatetaan “laadukasta” kannabista kannabiskahviloiden tarpeisiin. Kokeiluun osallistuvat Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg ja Zaanstad. Kokeilun ulkopuolisissa kaupungeissa tutkitaan kannabismarkkinoita vertailuaineistona.

Suurkaupungit kuten Haag, Amsterdam, Utrecht ja Rotterdam eivät osallistu kokeiluun sen takia, että kokeilussa edellytetään kaupungin kaikkien kannabiskahviloiden lopettavan laittomien kannabislähteiden käyttö. Amsterdamissa toimii 170 kannabiskahvilaa, ja pormestari Femke Halsema varoitti riskeistä, jos kaikki kahvilat lopettavat ostonsa nykyisiltä toimittajiltaan. 

Luxemburg ilmoitti vuonna 2019 laillistavansa kannabiskaupan siten, että maassa-asuva yli 18 vuotias saisi pitää hallussaan 30 grammaa kannabista. Kannabista myytäisiin erityisissä kaupoissa ja vain luvan saaneet kasvattajat saisivat tuottaa sitä kauppoihin. Kotikasvatus pysyisi kiellettynä. Lakialoitteen eteneminen odottaa arvioita sen yhteensopivuudesta kansainvälisen lainsäädännön ja sopimusjärjestelmän kanssa.

Pohjois-Makedoniasta voi tulla Balkanin alueen ensimmäinen valtio, joka laillistaa kannabiksen aikuiskäyttöön. Sosiaalidemokraattinen pääministeri Zoran Zaev kertoi marraskuussa laillistamissuunnitelmastaan, joka sallisi kannabiksen käytön kahviloissa ja vastaavissa tiloissa, jotka täyttävät asetetut vaatimukset. Hän piti esimerkkinä Hollannin Amsterdamia. Pohjois-Makedonia laillisti kannabiksen lääkekäytön vuonna 2016 oikeistohallituksen aikana sekä kannabiksen kasvatuksen lääkekäyttöön, mikä on alkanut toimimaan vasta viime vuonna. Zaevin hallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa, ja hän sanoi olevansa valmis perääntymään asiassa, jos kansan enemmistö on sitä vastaan.

Kroatia dekriminalisoi vuonna 2012 huumeiden käytön, laillisti kannabiksen lääkekäytön vuonna 2015 ja salli alhaisen THC-pitoisuuden kannabislajikkeiden kasvatuksen vuonna 2019. Tämän vuoden helmikuussa sosiaalidemokraattisen puolueen Vihreän kehityksen neuvoston presidentti Mirela Holy esitti lakialoitteen kannabiksen laillistamiseksi. Sen jälkeen koronapandemia ja kesällä pidetyt vaalit ovat vieneet poliittista huomiota, mutta julkinen keskustelu laillistamisesta jatkuu.

Britanniassa konservatiivihallituksen brexit- ja koronasekoilut ovat vieneet energian kaikelta muulta, mutta paikallistasolla tapahtuu. Isle of Man on itsehallintoalue ja sen parlamentti aikoo laillistaa kannabiksen kasvatuksen erilaisten hamppu- ja kannabistuotteiden valmistukseen ja tutkimukseen. Tämä ei kuitenkaan laillista kannabiksen viihde- eikä lääkekäyttöä, vaikka 95% saaren asukkaista kannattaa lääkekäytön laillistamista.

West Midlands on Britannian toiseksi suurin poliisipiiri ja viides, joka aikoo lopettaa kannabiksen käyttäjien rankaisemisen. Vuoden kestävä pilottihanke Divert suuntaa poliisin toimintaa käyttäjien rankaisemisesta haittoja vähentävien palvelujen piiriin ohjaamiseen. Britanniassa kaikista huumerikoksista 63% on kannabiksen hallussapitotapauksia ja vuoden 2015 jälkeen valtio on käyttänyt yli 2,5 miljardia puntaa noin 8 000 ihmisen pidättämiseen vuosittaina kannabikseen liittyvistä rikoksista. Kannabiksen kriminaalivalvonta on kallista, sitoo runsaasti poliisin resursseja ja on tehotonta.

Poliisipiiri liittyy huumeiden hallussapidon omatoimisesti dekriminalisoineiden Pohjois-Walesin, Durhamin, Avon ja Somersetin sekä Thames Valleyn poliisipiirien joukkoon. Monissa muissakin poliisipiireissä kehitellään vastaavaa.

Italiassa vetoomustuomioistuin antoi 19.12.2019 historiallisen päätöksen, jonka mukaan pienen kannabismäärän kotikasvatus on laillista. Oikeuden päätöstä noudattaen senaattori Matteo Mantero laati kotimaisen kannabiskaupan laillistavan lakialoitteen vuoden 2020 valtion budjettiesitykseen, joka kuitenkin kaatui senaatissa puhemiehen vastustukseen. Italiassa on saanut myydä ns. kevytkannabista vuodesta 2016, ja laillistamisen kannatus on nousussa.

Ranskassa aloitettiin syyskuun alusta uusi politiikka, jonka mukaan yli 18 vuotiaille langetetaan kannabiksen käytöstä 200€:n pikasakot pidätyksen sijaan. Kansanedustaja François-Michel Lambertin aloitteesta 60 korkeaa virkamiestä ja lääkäriä julkaisi kesällä vetoomuksen kannabiksen laillistamiseksi koronakriisin hoitona.

Irlannissa maanviljelijät painostavat hallitusta muuttamaan huumelainsäädäntöä siten, että maasta voitaisiin tehdä Euroopan johtava lääkekannabiksen tuotantomaa.

Maltan hallinto lähetti 20. huhtikuuta kansainvälisenä kannabispäivänä eli 420-päivänä saarivaltion 40 000:lle kannabiksen käyttäjälle tervehdyksensä. Parlamentin edustaja Rosianne Cutajar kertoi videoviestissään, että vaikka kannabis ei olekaan vielä laillista, ovat vallanpitäjät viisastuneet viime vuosina. Malta laillisti kannabiksen lääkekäytön vuonna 2018 ja hallinto on käsitellyt kannabiskaupan laillistavaa lakia jo viisi vuotta. Tervehdys on tulkittu viestiksi laillistamisen etenemisestä.

Kanarian saarten itsehallintoalueen Vihreä puolue, Los Verdes, esitti lokakuussa lakialoitetta kannabiksen laillistamisesta Kanadan ja Uruguayn mallin mukaan lääke- ja aikuiskäyttöön. Perusteluna on se, että saarilta löytyy kaikki tarvittavat resurssit kehittyä kannabiksen kasvatuksen huipputekijäksi. Kaikki parlamentin puolueet ovat aloitteen puolesta, mutta tilanne on uudenlainen, eikä tiedetä, kuinka paljon autonomiaa Espanjan keskushallinto voi jakaa itsehallintoalueelle ja sen yrittäjille tässä asiassa. Aikaisemmin Kanarian saarten parlamentti suojeli kannabiksen lääkekäyttäjiä “nollaamalla” voimassa olevaa huumelakia. Laillistamisella on myös laajempia vaikutuksia Espanjassa käytävään keskusteluun kannabiksen valvonnasta.

Meksikossa kannabiskaupan laillistava lakipaketti on tarkoitus saada hyväksytyksi joulukuun puoliväliin mennessä. Laki loisi maailman laajimmat lailliset kannabismarkkinat. Meksikon senaatti hyväksyi lakipaketin torstaina 19. marraskuuta äänin 82 – 18 ja 7 oli poissa. Seuraavana vuorossa alahuoneen äänestys ja presidentin hyväksyminen.

Lakialoitteen puolustajat sanovat sen vähentävän järjestäytynyttä rikollisuutta, luovan työpaikkoja ja takaavan turvallisen tavan käyttää kannabista.

Arvostelijoiden mukaan laki suosii suuryrityksiä pienten perheviljelmien sijaan eikä sillä voida puuttua maata vaivaavan laittoman huumekaupan perussyihin. Lakialoitteen mukaan kaupallisten kannabiksen kasvattajien pitää käyttää samanlaista seurantajärjestelmää kuin Kaliforniassa, mutta Meksikon maaseudulla ei ole toimivia internetyhteyksiä, joita järjestelmä edellyttää.

Kolumbiassa kannabiksen laillistamisaloite hävisi 4. marraskuuta kongressin alahuoneessa äänin 102 – 52. Aloite oli vasemmiston ja vasemmisto-keskustapuolueiden tekemä ja maassa on oikeistolainen hallitus.

Kolumbiasta on kehittynyt merkittävä lääkekannabiksen tuottajavaltio. Siellä tuotettua kannabista viedään jo 14:ään valtioon kaikilla viidellä mantereella. Monikansallinen Clever Leaves International Inc. on saanut Kolumbiassa oleville tuotantolaitoksilleen Euroopan Unionin hyvien tuotantotapojen sertifikaatin, EU GMP, ensimmäisenä valtiona Etelä-Amerikassa ja yhtenä harvoista maista koko maailmassa. Clever Leaves toimii Kanadassa, Kolumbiassa, Saksassa, Portugalissa ja Yhdysvalloissa, ja sen tuotteita viedään Australiaan, Brasiliaan, Kanadaan, Chileen, Tsekkiin, Saksaan, Israeliin, Hollantiin, Peruun, Puolaan, Espanjaan, Etelä-Afrikkaan, Britanniaan ja Yhdysvaltoihin.

Brasilian oikeusministeri kehotti hylkäämään lakialoitteen, joka laillistaisi kannabiksen kasvatuksen lääke- ja teolliseen käyttöön sillä perusteella, että tämä menisi sekaisin maailman toiseksi suurimpien laittomien markkinoiden kanssa eli laittoman kannabiskaupan kanssa. Hanke aiheuttaisi oikeusministerin mukaan muutamia vuosia kestävän laillisen ristiriidan lakien ja valvonnan puuttumisen takia.

Kannabiksen lääkekäyttö on laillista Brasiliassa, mutta sen saanti on byrokraattista ja hinnat korkeat. Lakialoitteella on laaja poliittinen kannatus ja Brasilia tarvitsee kipeästi lisätuloja maatalousvaltaiselle taloudelleen.

Dominikaaninen tasavalta dekriminalisoi lokakuun lopussa kannabiksen hallussapidon unssiin eli 28 grammaan saakka ja korkeintaan kolmen kannabiskasvin kasvatuksen.

Argentiina laillisti kannabiksen lääkekäytön vuonna 2017 mutta hyvin tiukoin rajoituksin. Presidentti Alberto Fernándezin 12. marraskuuta antamalla päätöksellä lakia laajennetaan siten, että potilaiden ja erilaisten pienverkostojen, kuten potilaiden omaiset ja tutkijaryhmät, sallitaan kasvattaa kannabista. Erilaisten kannabistuotteiden, kuten kannabisvoiteiden ja -öljyjen, myynti sallitaan apteekeissa, ja vakuutusyhtiöt sekä valtion sairausvakuutusjärjestelmä velvoitetaan korvaamaan lääkärin reseptin saaneen potilaan lääkekannabiskulut. Kannabiskaupan laillistaminen ei ole hallitusohjelmassa, mutta aktivistit ajavat yleisen hyvinvoinnin lisäämistä yhdeksi lääkinnälliseksi tarpeeksi.

Costa Ricassa on kannabiksen käyttö dekriminalisoitu. Kongressissa käsitellään lakipakettia, joka laillistaisi kannabiksen lääkekäytön sekä hampun teollisen ja elintarviketuotannon.

Etelä-Afrikan korkein oikeus määräsi vuonna 2018 hallituksen laillistamaan kannabis kahdessa vuodessa, ja ensimmäinen lakialoite on marraskuussa julkisen arvioinnin kohteena.

Asianajaja Paul-Michael Keichel puolusti dagga-pariskuntana tunnettuja Julian Stobbsia ja Myrtle Clarkea, joiden oikeusprosessi vuosina 2011 – 2018 johti korkeimman oikeuden antamaan ratkaisuun. Hän arvostelee lakialoitetta liian kieltolakimaiseksi:

“Sen on laatinut oikeusministeriössä sama osasto, joka puolusti oikeudessa kieltolakia henkeen ja vereen.”

Siinä esitettyjen rajoituksien katsotaan rikkova korkeimman oikeuden päätöksen henkeä, joka turvaa ihmisten yksityisyyden. Rikkailla ihmisillä on varaa rakentaa kasvatusjärjestelmät esitettyjen säädösten mukaan, mutta miljoonat köyhät jäisivät tässäkin järjestelmän ulkopuolelle. Tämä oli vasta ensimmäinen lausuntokierros ja lain odotetaan olevan valmis vasta vuonna 2021.

Etelä-Afrikassa toimii lukuisia kannabiksen kasvatusklubeja, joiden jäsenet voivat tuoda jäsenmaksua vastaan pistokkaitaan ja siemeniään ammattimaisten kasvattajien kasvatettaviksi saaden sitten valmiin ja kuivatun kasvimateriaalin käyttöönsä. Poliisi teki yhteen tällaiseen klubiin nimeltään The Haze Club (THC) ratsian lokakuussa ja tästä seuraavassa oikeudenkäynnissä tullaan punnitsemaan kasvatusklubien kohtalo osana Etelä-Afrikan laillistamissuunnitelmaa.

Ghana laillisti maaliskuussa kannabiksen teollisen ja lääkekäytön siten, että kasvin THC-pitoisuus saa olla korkeintaan 0,3%. Laki on osa laajempaa huumepolitiikan muutosta pois kriminaalivalvonnasta hoitavaan politiikkaan. Monissa Afrikan maissa, kuten Malawissa, Zimbabwessa ja Zambiassa on meneillään samanlainen muutos.

Nigeriassa kannabiksen laillistaminen teolliseen ja tutkimuskäyttöön läpäisi lokakuussa parlamentin toisen käsittelyn. Lakialoitetta käsitellään vielä kerran alahuoneessa, minkä jälkeen se alistetaan senaatin ja presidentin hyväksynnälle.

Marokossa kannabiksen laillistamisaloite tuotiin parlamentin käsittelyyn vuosina 2014 ja 2015. Vuoden 2020 alussa hallitus vihdoin otti lakialoitteen käsittelyyn. Marokko on merkittävä hasiksen tuottajamaa markkina-alueena pääasiassa Eurooppa.

Australian pääkaupunkiterritoriossa, ACT, on kokeiltu kannabiksen käytön, hallussapidon ja pienimuotoisen kotikasvatuksen laillistamista vuoden ajan. Kokemukset ovat olleet poliisin mukaan myönteisiä. Canberrassa kannabikseen liittyvät pidätykset laskivat viidesosaan kansallisesta keskiarvosta jo ennen laillistamista kesäkuussa 2019. Tutkimusten mukaan kannabiksen käyttö on lievässä laskusuunnassa, mutta sen hyväksyminen kasvaa niin, että siitä on tullut jo hyväksytympää kuin tupakasta, ja laillistamisen myötä hyväksynnän arvellaan vain nousevan.

Australiassa kannabiksen kieltolain ylläpidon on arvioitu maksavan peräti 4,5 miljardia dollaria vuodessa, ja laillistamisen kannatus on kasvussa. Kansalaisaloite kannabiksen laillistamiseksi on kerännyt marraskuun puoliväliin mennessä 70 000 allekirjoitusta.

Israel laillistaa kannabiksen vuonna 2021. Oikeusministeri ilmoitti, että lakipaketti julkistetaan marraskuun loppuun mennessä ja hyväksymisen jälkeen menee vielä yhdeksän kuukautta sen täytäntöönsaattamisessa. Lain mukaan 21 vuotta täyttäneet saavat ostaa kannabista erityiskaupasta. Valtio valvoo hintatasoa siten, että käyttäjiä ei rohkaistaisi palaamaan laittomille markkinoille. Kannabista ei saa käyttää julkisella paikalla ja kotikasvatukseen tarvitaan lupa, joskin tätä käytäntöä harkitaan vielä.

Libanonin hallitus laillisti huhtikuussa kannabiksen lääke- ja teollisen käytön ensimmäisenä arabivaltiona. Tämä laki pitäisi kuitenkin saada käytäntöön. Valtion tulisi perustaa virasto, joka myöntää yksityisyrityksille lupia kannabiksen viljelyyn, käsittelyyn ja myyntiin.

Laissa on kuitenkin sellainen ongelma, että siinä kielletään myöntämästä lupa sellaiselle, jolla on rikosrekisterimerkintä. Tämä sulkee pois suurimman osan nykyisistä kannabiksen viljelijöistä ja salakuljettajista. Tätä pidetään yleisesti järjettömänä, koska juuri he osaavat kasvattaa kannabista.

Suurin ongelma on kuitenkin Libanonin halvaantunut hallinto. Maa on ollut suurissa vaikeuksissa jo vuosia, mutta elokuussa Beirutin satamassa tapahtunut massiivinen räjähdysonnettomuus rampautti myös maan hallinnon. Tällä hetkellä mitään ei tapahdu, mutta Bekaan laaksossa tuotetun hasiksen salakuljetus jatkuu.

Thaimaa laillisti kannabiksen lääkekäytön joulukuussa 2018, ja vuoden 2019 alussa terveysministeri Anutin Charnvirakul ilmoitti hallituksen sopineen kannabiksen poistamisesta huumausaineluettelosta, ja Thaimaan huumevalvontavirasto poisti sen 25. marraskuuta. Tämä päätös laajentaa kannabiksen käyttömahdollisuuksia lääkinnällisesti sekä tekstiileinä, ihonhoitotuotteina ja lääkeaineina.  Kannabiksen kasvatus pysyy edelleen luvanvaraisena ja niitä myönnetään valtion laitoksille ja yksityisille yrityksille, jotka ovat yhteistyössä valtion laitoksien kanssa. Uuden lakialoitteen mukaan maanviljelijät saisivat kasvattaa kannabista vientiin ilman yliopistojen tai sairaaloiden välitystä. Kansallisen maanviljelijöiden liiton presidentin Praphat Panyachatrakin mukaan laki tulee voimaan vuonna 2021.

Thaimaan terveysministeri Anutin Charnvirakul ilmoitti marraskuussa, että kannabiksen lääkekäytön laillistamisen jälkeen on avattu yli 300 kannabisklinikkaa ympäri maata. Yli 14 200 potilasta on saanut hoitoa, joista suurin osa loppuvaiheen syöpää sairastavia. Loput potilaista sairastavat Parkinsonin tautia, neuropaattisia kipuja, unettomuutta tai heillä on muita vaivoja. Potilaista 70% kertoo oireidensa helpottaneen hoidon aloittamisen jälkeen ja 98% kertoo, ettei ole kokenut mitään haittavaikutuksia. Laillistamisen jälkeen 11 750 terveydenalan työntekijää on saanut koulutusta kannabishoidon antamisesta. Anutin Charnvirakul edustaa hallituksessa Bhumjaithai puoluetta, joka on kampanjoinut vaaleissa kannabiksen laillistamisella.

Nepalissa kommunistisen puolueen kansanedustaja Sher Bahadur Tamang esitteli maaliskuussa lakialoitteen ”Cannabis Farming (Management) Act” kannabiskaupan laillistamiseksi.

Pakistan laillisti syyskuussa kannabiksen kasvatuksen lääkinnällisiin ja teollisiin tarkoituksiin ja aikoo vallata ison osan kansainvälisistä CBD markkinoista. Ensimmäinen valtion myöntämä lupa ei-psykoaktiivisen kannabiksen kasvatukseen myönnettiin syyskuussa.

Ruotsissa huumeiden käyttö oli alhaisimmillaan vuonna 1987 eli vuosi ennen käytön kriminalisointia. Tuolloin huumeisiin kuoli 187 ihmistä. Nykyään se on EU:n johtava huumeongelmamaa, ja vuonna 2017 huumeisiin kuoli 959 ihmistä. Huumepoliisien määrä on tänä aikana kolminkertaistunut, ja he ovat mm. käyttäneet 50 miljoonaa € virtsakokeisiin tämän 30 vuoden aikana. Tilanteen vakavuuden takia yksimielinen sosiaalikomitea kehotti maaliskuussa hallitusta antamaan julkinen selonteko huumepolitiikasta ja huumeongelmasta. Terveysministeri Lena Hallengren kieltäytyy käsittelemästä käytön kriminalisointia sillä perusteella, että oli selvityksen lopputulema mikä hyvänsä niin kriminalisointiin ei tule muutosta.

Suomessa kansalaisaloite kannabiksen rangaistavuuden poistamiseksi pääsi eduskunnan lähetekeskusteluun 26.11.2020

Oregon dekriminalisoi kaikki huumeet

Georgian tasavalta laillisti kannabiksen käytön vuonna 2018 perustuslakituomioistuimen päätöksen perusteella, mutta myyminen, kasvatus ja ostaminen sekä julkinen käyttö on edelleen kiellettyä. Tässä tilannekatsaus:

Ghana laillisti kannabiksen lääke- ja teollisen käytön maaliskuussa 2020.

Intiassa käynnistyi keskustelu kannabiksen laillistamisesta, kun kuuluisa näyttelijätär Rhea Chakraborty pidätettiin syyskuussa kannabiksen hallussapidosta

Afganistanissa kannabis on lain mukaan laitonta, mutta huumesopimukset ja USA:n vaikutusvalta eivät ole pystyneet estämään Afganistania nousemasta 2000-luvulla maailman suurimmaksi hasiksen tuottajaksi.

Ensimmäinen kannabismiljardööri, Tilrayn toimitusjohtaja Brendan Kennedy: lyhyen aikavälin kehitystä on yliarvioitu ja pitkän aikavälin kehitystä aliarvioitu.