2022 Uutiset

Saksan laillistamissuunnitelma

Saksan hallituksen laillistamissuunnitelmasta on julkaistu alustavia tietoja. Terveysministeri Karl Lauterbachin suunnitelman pääkohtia ovat tuotanto, jakelu, verotus ja kuluttajansuoja. Yhdessä muiden ministeriöiden kanssa laadittavan lakiesityksen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Tuotanto

EU:n lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten asettamien rajoitusten takia kannabista ei voi tuoda maahan viihdetarkoituksiin vaan ainoastaan lääkekäyttöön. Hallituksen alustavan arvion mukaan kannabiksen kulutus täytyy kattaa kokonaan kotimaisella tuotannolla. 

Tällä hetkellä Saksassa tuotetaan omille, Euroopan suurimmille lääkekannabismarkkinoille vain 2,6 tonnia vuodessa. Viihdekäyttömarkkinoiden arvioidaan olevan 400 tonnia vuodessa, mikä tarkoittaa sitä, että kotimaista kannabiksen tuotantoa täytyy lisätä merkittävästi ja hyvin nopeasti tulevan kysynnän tyydyttämiseksi. Uusien kasvatuslupien myöntäminen ja ammattimaisten kasvattajien rekrytoiminen tulee kestämään muutamia vuosia. 

Omatarvekasvatuksen salliminen on ainoa keino kattaa tämä kysynnän ja tarjonnan välinen aukko. Terveysministeri on ehdottanut kahden kasvin kasvatuksen sallimista.

Tällä hetkellä hallitus on myöntänyt kannabiksen kasvatusluvat vain kolmelle yritykselle: Aurora, Tilray ja Demecan. Kannabiksen laillistaminen tarkoittaa käytännössä, että kannabista ei enää luokitella huumausaineeksi. Tämä on teollisuuden kannalta keskeinen tekijä, koska kannabiksen kasvatukseen ei enää vaadittaisi tiukasti vartioituja betonibunkkereita, vaan kasvatukselle asetettuja rajoituksia tullaan väljentämään.

Jakelu

Hallitus esittää kannabiksen myyntiä sekä kaupoissa että apteekeissa, mutta harkinnassa olisi myös sellaisten erikoiskauppojen salliminen, joissa asiakkaat voivat myös käyttää kannabista. 

Laittomien markkinoiden eliminoimiseksi pitää taata, että kannabiksen myyntipisteitä on pienemmilläkin paikkakunnilla. Lisäksi hallitus harkitsee nettikaupan sallimista.

Hallituksen esityksen mukaan yli 18 vuotias saa ostaa ja pitää hallussaan enintään 20 grammaa kannabista riippumatta sen alkuperästä tai THC-pitoisuudesta. 18 – 21 vuotiaat saavat ostaa kaupoista korkeintaan 10 % THC:tä sisältävää kannabista.

Jos alle 18-vuotias jää kiinni kannabiksen hallussapidosta, ei tästä rangaista, mutta hänet voidaan velvoittaa osallistumaan ennaltaehkäisykursseille ja hallussapidetty kannabis takavarikoidaan.

Verotus

Hallitus esittää arvonlisäveron lisäksi erillistä kannabisveroa, joka olisi sidottu tuotteen THC-pitoisuuteen ja jolla olisi tätä kautta kulutusta ohjaava vaikutus. 

Mitään lukuja ei ole vielä esitetty, mutta hallituksen mukaan verotuksella ei saisi nostaa hintatasoa laittomia markkinoita korkeammalle. Arvonlisäveron lisäksi kannabiskauppojen maksama erillinen kannabisvero voi myös tehdä lääkekannabiksesta houkuttelevan vaihtoehdon sekä potilaille että muille kuluttajille sen alhaisemman veroasteen takia.

Kuluttajansuoja

Kahden kasvin omatarvekasvatus sallitaan, mutta kaupoissa myytävälle kannabiksen THC-pitoisuudelle asetetaan 15 %:n raja “kannabikseen liittyvien aivovaurioiden” ehkäisemiseksi.

Näiden rajojen pelätään pitävän yllä laittomia markkinoita. Toisaalta tämä myös tarjoaa mahdollisuuksia lääkekannabismarkkinoille lisäten niiden potilaiden määrää, jotka hakevat korkean THC-pitoisuuden lajikkeita tai kannabistuotteita.

Omatarvekasvatuksen valvonnasta ei ole tietoja, mutta tarvitaan kasvatuksen standardointia sekä laadun valvontaa siten, että itsekasvatetut tuotteet pysyvät sallituissa rajoissa.

Kannabiskauppojen sijainnille kouluihin ja nuorisotiloihin nähden tullaan säätämään jokin minimietäisyys. Synteettiset kannabistuotteet pysyvät laittomina kuten myös kannabiksen myynti ilman virallista lupaa.

Kannabistuotteiden mainostaminen pysyy kiellettynä samoin kuin myymälöissä tai netissä tapahtuva ostamiseen kehottaminen.

Lähde: Redaktions Netzwerk Deutschland 19.10.2022, Businesscann 19.10.2022.

Näin kannabiksen laillistaminen voitaisiin toteuttaa

Kannabista kaikille

Täällä kannabiksen laillistaminen on jo lähtökuopissa

Saksa voi luoda maailman suurimmat kannabismarkkinat seuraavien kahden vuoden aikana