2022 Uutiset

Colorado: 10 vuotta kokemuksia laillistamisesta

Coloradon osavaltion asukkaat hyväksyivät kannabiskaupan laillistavan The Amendment 64 kansalaisaloitteen 7. marraskuuta 2012, ja kannabiskaupat avasivat ovensa tammikuussa 2014. Tämä on osoittautunut niin onnistuneeksi ratkaisuksi, että 19 Yhdysvaltojen osavaltiota sekä pääkaupunki DC on laillistanut kannabiskaupan ja 37:ssä osavaltiossa on laillistettu sen lääkekäyttö.

Marraskuun välivaaleissa viidessä osavaltiossa äänestettiin kannabiksen laillistamisesta ja kahdessa, Marylandissa ja Missourissa, aloitteet menivät läpi. New Yorkissa avautui torstaina 29. joulukuuta ensimmäinen laillinen kannabiskauppa. Ensi vuoden maaliskuussa Oklahomassa äänestetään laillistamisesta, ja mm. Minnesotan, New Hampshiren ja Pennsylvanian osavaltioissa voidaan laillistaa kannabis vuonna 2023.

Coloradossa kannabiskauppa on tuottanut laillistamisen jälkeen 13,2 miljardia dollaria laillisia tuloja, mistä osavaltio on saanut jo 2,2 miljardia dollaria lupamaksuja ja verotuloja. Aikaisemmin rikollisuutta ja laittomia markkinoita ruokkineesta toiminnasta on kasvanut kahden miljardin dollarin vuosittaisen liikevaihdon tuotannonala, ja tutkimus kannabiksen kemiallisista ominaisuuksista, terveydellisistä hyödyistä ja käytön haitoista kukoistaa eri tutkimuslaitoksissa ympäri Yhdysvaltoja.  

Kymmenen vuoden opetukset

“Aikaisemmin tutkittiin ainoastaan kannabiksen haittoja sen laittoman aseman takia. Nyt voimme tutkia vaikutusten koko jatkumoa”, selittää Coloradon Boulder yliopiston psykologian ja neurotieteiden professori Angela Bryan. Yliopiston CUChange laitoksesta on tullut Yhdysvaltojen johtavia kannabiksen tutkimuslaitoksia. 

Tässä yhteenvetona joitakin laillistamisen jälkeen saatuja tutkimustuloksia:

– Laillistaminen lisää käyttöä mutta ei välttämättä haittoja.

Coloradon yliopiston tekemässä kaksostutkimuksessa päädyttiin siihen tulokseen, että kannabiksen käyttäjät käyttävät 24 % useammin kannabista kuin osavaltioissa, joissa se on laitonta.

Toisaalta alustavat tulokset osoittavat, että lisääntynyt käyttö ei aiheuta lisää ongelmia, ja samanlaisiin tuloksiin on päädytty muissakin tutkimuksissa. Päihtyneenä ajaminen ja rikollisuus eivät ole räjähtäneet laillistamisen jälkeen. Useiden tutkimuksien mukaan opioidien käyttö ja kuolleisuus ovat vähentyneet laillistaneissa osavaltioissa. 

– Joillekin ryhmille kannabis on huono valinta.

“Mielestäni voimme varmuudella sanoa, että kannabiksen runsas käyttö on huono valinta silloin, kun aivot ovat vielä kehittymässä,” kertoo professori Bryan.

Tutkimuksen mukaan kannabista käyttävät lukiolaiset käyttävät enemmän alkoholia kannabiksen käytön yhteydessä kuin muuten. Kannabiksen käyttö teini-iässä voi lisätä myöhemmän iän uniongelmia, ja raskaana olevien naisten kannabiksen käyttö voi lisätä lasten uniongelmia.

– Terveydelliset hyödyt ovat mitattavia

Coloradon yliopiston tutkijat ovat tutkineet kannabiksen käyttöä ihmisten omassa ympäristössä. Tutkimus on vasta aluillaan, mutta useita mitattavia hyötyjä on jo tässä vaiheessa noussut esille. 

“Olemme havainneet myönteisiä vaikutuksia ihmisille, joilla on kroonisia kipuja, ahdistusta ja syöpää. Alustavat tulokset osoittavat, että CBD-pitoisia kannabislajikkeita käyttävät ihmiset kokevat vähemmän päihtymyksen tuntemuksia ja älyllisen suorituskyvyn laskua,“ Bryan kertoo.

– Vähemmän voi olla enemmän

Tutkimuksissa on myös havaittu, että kannabiskonsentraattien käyttäminen voi nostaa veren THC-pitoisuuden yli kaksi kertaa korkeammaksi kuin perinteistä kannabista polttamalla, mutta tavallinen viihdekäyttäjä ei välttämättä koe olevansa sen enempää päihdyksissä ja voi kuitenkin kokea siitä enemmän pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Tutkijat arvelevat, että THC-pitoiset tuotteet kyllästävät keskushermoston kannabinoidireseptorit, minkä jälkeen THC:n lisääminen ei enää vaikuta lisää. 

Bryanin mielestä hyvin vahvat THC-tuotteet eivät ehkä ole niin hyvä ajatus.

– Käyttäjät eivät ole sohvaperunoita

Bryanin johtamissa tutkimuksissa on yllättäen todettu vääräksi myytti bongia polttelevista ja perunalastuja mussuttavista sohvaperunoista. Itse asiassa todellisuus on päinvastainen.

“Tutkimusnäyttö on selkeä: kannabiksen käyttäjillä on alhaisempi painoindeksi, pienempi keskivartalomitta ja he täyttävät liikuntasuositukset paremmin kuin ei-käyttäjät. Lisäksi heillä on parempi insuliinitasapaino,” Bryan summaa tutkimustulokset. 

Syiden erottaminen on vaikeaa, koska tutkimusta tehdään siellä, missä kannabis laillista, ja Coloradossa terveelliset elintavat ovat yleisesti jaettu normi. 

Kannabiksen käyttäjiä tutkittaessa on havaittu, että 80 % käyttää kannabista painoharjoittelussa, 70 % kertoo kannabiksen lisäävän liikunnan nautintoa, 78 % kertoo sen edistävän palautumista ja 52 % kertoo sen lisäävän motivaatiota. 

Kannabinoideilla on todettu olevan tulehdusta ja kipuja lievittäviä vaikutuksia.

“Jos kannabis lievittää kipuja ja tulehduksia auttaen ihmisiä elämään aktiivisemmin, on tästä paljon hyötyä,” Bryan toteaa. 

– Tuotemerkinnät eivät merkitse paljoa

Yksi tutkimuskohde on se, kuinka vuosikymmeniä laittomana toiminut tuotannonala kehittyy laillisissa kehyksissä.

Yhdessä tutkimuksessa havaittiin, että tuotteiden merkitseminen indikoiksi, sativoiksi ja hybrideiksi – joita on käytetty pitkään erottamaan kannabistuotteita toisistaan – ei kerro kuluttajille juuri mitään tuotteen sisällöstä ja aiheuttaa sekaannusta. 

Kuudesta osavaltiosta kerättyjen 90 000 näyttöön analysointi osoitti, että tuotteiden tuotemerkinnät eivät johdonmukaisesti pidä yhtä kemiallisen koostumuksen kanssa.

Tutkijat vaativatkin samanlaista kannabiksen merkintäjärjestelmää, mitä käytetään elintarvikevalvonnassa. 

Tutkimuksella on myös annettavaa kannabisteollisuuden kehittämiselle. Tulosten mukaan kaupalliset lajikkeet ovat hyvin homogeenisiä, mikä luo markkinarakoa innovatiivisille uusille lajikkeille, joilla olisi erilaisia kannabinoidiprofiileja. Tästä voisi olla hyötyä lääke- ja virkistyskäyttömarkkinoilla.

“Kannabistutkimuksen perustajat kutsuvat sitä lääketieteelliseksi runsaudensarveksi, koska kasvi tuottaa niin paljon erilaisia kehoomme eri tavoin vaikuttavia aineita. Olemme vasta hieman raapaisseet pintaa,” Bryan summaa tutkimushankkeensa.

– Nuoriso ja liikenneturvallisuus

Kannabiskaupan laillistaminen näyttää lisäävän kannabista käyttävän väestönosan kannabiksen käyttöä, mutta sillä ei ole kuitenkaan ollut haittoja lisäävää vaikutusta nuorten eikä liikenneturvallisuuden osalta. 

Autolla ajaminen kannabiksen vaikutuksen alaisena ei ole turvallista, mutta kannabiksen laillistaminen ei ole lisännyt päihtyneenä ajamista. Alkoholi on sen sijaan merkittävin tekijä päihtyneenä ajamisessa Coloradon kriminaalivalvontaosaston raportin mukaan, jossa analysoitiin yli 26 000 tapausta vuodelta 2019.

Osavaltio tutkii alaikäisten lasten kannabiksen käyttöä osana joka toinen vuosi tehtävässä Healthy Kids Colorado Surveyssa. Kannabiksen käytöstä kertovien alaikäisten määrä on noussut vuodesta 2013 vain 4 prosenttiyksikköä eli 33 %:sta 37,5 %:iin. Eli alaikäisten kannabiksen käytössä ei ole tapahtunut sellaista räjähdysmäistä kasvua, jota monet ounastelivat ennen laillistamista.

Lisää tutkimuksia laillistamisen vaikutuksista

Washingtonin osavaltio laillisti kannabiksen samana vuonna kuin Colorado. Washingtonin osavaltion yliopiston tutkijoiden tekemässä ja The Journal of Adolescent Health tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa seurattiin yli 12 500:n 18 – 25 vuotiaan nuoren alkoholin, nikotiinin ja kipulääkeaineiden käyttöä ja havaittiin, ettei kannabiksen laillistamisen ole lisännyt näiden käyttöä 

Kolmesta osavaltiosta kootun aineiston mukaan kannabiksen laillistamisella ei ole vaikutusta 13 – 18 vuotiaiden kannabiksen käyttöön. Washington laillisti kannabiksen vuonna 2012, Oregon vuonna 2015 mutta New Yorkin osavaltio ei ollut vielä laillistanut. Tutkimuksessa seurattiin yhteensä 940 nuoren tietoja, keski-iältään 15 vuotta ja sukupuolijako oli tasan. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että kannabiksen laillistaminen ihmisen ollessa teini-ikäinen ei vaikuta kannabiksen käytön aloittamiseen.

Cannabis Public Policy Consulting, CPPC, on kansanterveystyön ja päihdevalvonnan ammattilaisten vuonna 2019 perustama kannabiksen valvontaan keskittynyt ajatushautomo. CPPC julkaisi 25 osavaltiossa kerättyyn laajaan tutkimusaineistoon perustuvan raportin ”The Cannabis Legalization and Public Health Outcomes” laillistamisen vaikutuksista kansanterveyteen. Osavaltioiden joukossa on kannabista edelleen kriminalisoivia, vain lääkekäytön sallineita sekä kannabiskaupan laillistaneita. 

Raportin mukaan kannabiskaupan laillistaminen tukee ihmisten vastuullista käyttäytymistä ja ruokkii kannabiksen käytöstä johtuvia myönteisiä kansantervydellisiä vaikutuksia.

Raportin mukaan kannabiksen kriminalisoinnin säilyttäneissä osavaltioissa käytön aloitusikä on alhaisempi ja käytön aloittaneet nuoret käyttävät sitä jopa kaksi kertaa useammin kuin laillistaneissa osavaltioissa. Kannabiksen käyttöön liittyvät ongelmat ovat likipitäen samalla tasolla kaikissa osavaltioissa. Sen sijaan kriminalisoinnin säilyttäneissä osavaltioissa kannabiksen vaikutuksen alaisena ajetaan autolla useammin kuin laillistaneissa osavaltioissa.

Johtavat poliitikot muuttivat mielensä 

Vuonna 2012 suurin osa poliitikoista ja poliittisista kommentaattoreista ennusti Coloradon vajoavan post-apokalyptiseen kaaokseen laillistamisen myötä. Tuolloin Coloradon kuvernöörinä toiminut ja nykyinen senaattori John Hickenlooper vastusti laillistamista, mutta tunnustaa omien pelkojensa osoittautuneen vääriksi ajan myötä.

“Nykyään kerron säännöllisesti Yhdysvaltojen senaatissa, ettei alaikäisten kannabiksen käytössä eikä päihtyneenä ajamisessa ole nähty minkäänlaista lisääntymistä laillistamisen jälkeen. Voin nyt tunnustaa käyttäneeni kannabista 16-vuotiaana, ja voin vakuuttaa, että laillistaminen on paljon parempi yhteiskunnallinen ratkaisu kuin se, missä minä jouduin kasvamaan,” Hickenlooper tilittää.

Toimiessaan Denverin pormestarina Hickenlooper vastusti voimakkaasti kansalaisaloitteilla tehtyjä kannabispolitiikan muutoksia, ja hänet leimattiin tekopyhäksi, koska hän oli tehnyt omaisuutensa panimoravintolan omistajana. Michael Hancock oli hänen seuraajansa Denverin pormestarina vuodesta 2011 alkaen ja vielä kärkevämmin kannabiksen vastainen leimaten sen “porttihuumeeksi” ja väittäen yritysten ja työnantajien välttelevän osavaltiota laillistamisen jälkeen. 

Kannabiksen laillistamisen kymmenvuotistilaisuudessa hän aloitti puheensa vitsailemalla, että “on hienoa olla täällä Amendment 64 aloitteen juhlassa hävinneenä osapuolena”. 

Hancock selitti oman kielteisen kantansa johtuneen mm. siitä, että hänen perheessään on koettu riippuvuusongelmia, mutta hän jatkoi myöntämällä “olleensa väärässä kymmenen vuotta sitten”. 

“Nyt olen vaihtanut mielipiteeni. Tämä voidaan toteuttaa oikein ja oikeudenmukaisesti. Toimin tällä hetkellä valtakunnallisessa pormestareiden komiteassa järkevän kannabispolitiikan puolesta. Olen ollut Yhdysvaltojen kongressissa todistamassa siitä, että nyt on tullut aika laillistaa kannabis liittovaltion tasolla,” Hancock jatkoi.

Nykyinen Coloradon kuvernööri Jared Polis toimi kongressiedustajana laillistamisen aikoihin ja on aktiivinen laillistamisen puolesta puhuja. Hänen tiedetään heiluneen hamppulipun kanssa Capitolin kukkulalla. Polis valittiin toiselle kaudelle kuvernööriksi vuonna 2022.

“Tiesimme tuolloin, että kyse on enää ajasta. Oli jännittävää toimia kansanedustajana ja tuntea olevansa mukana historiallisessa muutoksessa.”

Kuvernöörinä hän lobbaa myös Yhdysvaltojen kongressia hyväksymään liittovaltiotasoinen pankkipalvelut kannabisalalle turvaavaa lakialoitetta. 

“Kongressiedustajana olin mukana käynnistämässä kannabistoimikuntaa, johon alussa kuului vain muutama jäsen ja pankkilailla oli vain pari tukijaa. Nyt tämä Safe Banking Act on läpäissyt edustajainhuoneen käsittelyt vahvalla tuella molemmista puoleista, ja sen arvioidaan saavan 60 ääntä taakseen senaatissa.”

Safe Banking Act

Vuoden loppuessa näyttää selvältä, ettei pankkilakia The Safe Banking Act eikä myöskään sotaveteraanien kannabiksen saantia takaavaa The Hope Actia saada hyväksyttyä ennen kongressin vaihtumista ensi vuoden alussa. Tällöin edustajainhuone siirtyy republikaanivoittoiseksi, mikä ei suinkaan auta kannabislakien etenemistä kongressissa. Kannabisaktivistit ovatkin aivan syystä käärmeissään demokraateille, jotka eivät pystyneet hyödyntämään enemmistöasemaansa kannabisreformin toteuttamiseen.

Vain 11 % pankeista ja 4 % luottoyhtiöistä tarjoaa rahoituspalveluja kannabisyrityksille, ja 70 % kannabisyrityksistä on vailla näitä. Tuoreiden tietojen mukaan osavaltioiden laillistama kannabisteollisuus työllistää yhteensä 428 000 työntekijää ja se palvelee kymmeniä miljoonia amerikkalaisia kuluttajia. 

”Ennen kuin kongressi ryhtyy toimiin, osavaltion luvan saaneet marihuanayritykset, niiden työllistämät sadat tuhannet ihmiset ja miljoonat niissä asiakkaina käyvät amerikkalaiset ovat edelleen suuressa vaarassa tulla ryöstetyiksi kaupassa liikkuvan runsaan rahamäärän vuoksi vanhentuneiden liittovaltion lakien takia. Lisäksi alalle pyrkivät pienyrittäjät joutuvat kilpailemaan suuria ja paremmin rahoitettuja yrityksiä vastaan,” kansalaisjärjestö NORML:n edustaja Erik Altieri selittää.

Kannabiksen laillistaneissa osavaltioissa on tehty erilaisia ratkaisuja kannabisyrityksien rahaliikenteen järjestämiseksi, mutta vaikka yritykset maksavat myös normaalisti liittovaltion verot, eivät ne voi tehdä heille kuuluvia verovähennyksiä.

Marraskuun välivaaleissa demokraattinen puolue säilytti enemmistöasemansa senaatissa, mikä lupaa ainakin pankkilain läpimenoa vuonna 2023. Kongressin käsittelyssä on myös kolme kannabiskaupan liittovaltion tasolla laillistavaa lakialoitetta, More Act, joka on myös saavuttanut senaatin sekä Cannabis Administration and Opportunity Act ja republikaanisen edustajan Nancy Macen laatima States Reform Act, joiden käsittely on vasta alussa. Lisäksi presidentti Biden kehotti lokakuussa Yhdysvaltojen hallintoa tarkistamaan kannabiksen huumeluokitusta, jonka lieventäminen merkitsisi helpotusta kannabiksen kriminaalivalvontaan liittovaltion tasolla.

Allekirjoita kannabiksen laillistamisaloite ”Kannabis lailliseksi, säännellyksi ja verolle”!

Lähde:

The Guardian 15.10.2022MedicalXpress 7.11.2022, CPRNews 30.11.2022NORML 20.12.2022

Kymmenessä vuodessa Coloradon osavaltiosta on tullut kannabiksen valvonnan edelläkävijä

Mitä kannabis oikein sisältää?

Coloradon yliopiston aloitti kannabiksen käytöstä fyysisessä harjoittelussa tutkimusprojektin SPACE, the Study on Physical Activity and Cannabis Effects

Coloradossa kannabiksen myynti on alkanut laskea kuluneen vuoden aikana tarjonnan ylittäessä kysynnän koronan aiheuttaman kysyntäpiikin jälkeen, ja tästä vaiheesta selviävät ovat tulevaisuuden tekijöitä

Coloradossa kannabiksen myynti on laskenut korona-ajan huippuluvuista ja hinnat laskeneet puoleen vuoden 2021 tasosta. Yritysten tuotto on laskenut yhteensä 100 miljoonaa dollaria vuonna 2022. Tällä on seurauksia kannabiksesta saaduilla verotuloilla rahoitettuihin yhteiskunnallisiin palveluihin. 

New Yorkin ensimmäinen kannabiskauppa avasi ovensa 29. joulukuuta 2022

Yhdysvalloissa osavaltiot tekevät kannabispolitiikkaa. Kokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä Missourista, Oklahomasta ja Michiganista.

Canopy Growth pyrkii Yhdysvaltojen markkinoille kaappaamalla yrityksiä

Kongressin komitean kuulemistilaisuus laillistamisaloitteista, pankkilaista ym. 15. marraskuuta 2022. NORML:n edustaja Paul Armentano kohdassa 14.40