2023 Uutiset

Lisääkö laillistaminen haittoja?

Kannabiskaupan laillistaminen voi lisätä käyttöä, mutta se voi myös vähentää haittoja. Kuulostaa ensi kuulemalta ristiriitaiselta, mutta tutkimusten mukaan näin näyttää tapahtuvan.

Laillistaminen lisää kannabiksen käyttöä

Viime vuonna Addiction-lehdessä julkaistiin tutkimus ”Impacts of recreational cannabis legalization on cannabis use: a longitudinal discordant twin study”, jossa vertailtiin kaksospareja, joista toinen asui kannabiskaupan laillistaneessa osavaltiossa ja toinen kieltolain säilyttäneessä osavaltiossa. Tutkimuksessa käsiteltiin 3500 henkilön tietoja, minkä lisäksi jatkoanalyysissa käsiteltiin 111 identtisen kaksosparin tietoja. Suomessa tutkimusta uutisoi Lääkäriseura Duodecim otsikolla ”Kannabiksen laillistaminen todennäköisesti lisännyt käyttöä Yhdysvalloissa”.

Ensimmäisessä analyysissa tulokseksi saatiin, että kannabiksen laillistaneessa osavaltiossa asuvien kannabiksen käyttökerrat lisääntyivät 24 % enemmän kuin muissa osavaltioissa asuvien. Toisessa analyysissa käyttökerrat lisääntyivät 20 %.

Duodecim kommentoi tutkimustuloksia: “Havainnot viittaavat siihen, että kannabiksen laillistaminen lisäsi monien kannabista käyttävien käyttökertoja. Todennäköisesti tuloksiin ovat kuitenkin vaikuttaneet muutkin seikat, joita tutkimuksessa ei huomioitu. On esimerkiksi mahdollista, että laillistamisen jälkeen ihmiset kertovat kannabiksen käytöstä vapaammin, mikä voi vaikuttaa tuloksiin.”

Kieltolain ajoilta ei löydy luotettavaa tutkimustietoa kannabiksen käytöstä, sen laajuudesta ja käytetyistä määristä. Käytön tutkiminen on perustunut kyselyihin, ja tästä tietopohjasta on saatu tietty lähtötaso kehityksen arviointiin.

Kun katsotaan, kuinka paljon keskimääräinen kannabiksen käyttäjä käyttää kannabista, niin käytännössä lisäys tarkoittaa sitä, että henkilö käyttää kannabista parina iltana useammin kuukaudessa. 

Laillistaminen vähentää haittoja

Vuoden alussa Psychological Medicine-lehdessä julkaistiin tutkimus “Recreational cannabis legalization has had limited effects on a wide range of adult psychiatric and psychosocial outcomes”, jossa selvitettiin laillistamisen vaikutuksia psyykisiin ja psykososiaalisiin ongelmiin.

Myös tämä tutkimus perustui pitkäaikaiseen kaksosparien seurantaan, ja tutkittiin myös identtisiä kaksosia, joista toinen asui kannabiskaupan laillistaneessa osavaltiossa ja toinen kieltolain säilyttäneessä osavaltiossa. Kaikkiaan 4043:a kaksosparia oli tutkittu ensiksi nuorina ja sitten 20 – 49 vuoden ikäisinä, ja tästä joukosta tutkittiin erikseen 240 identtistä kaksosparia. Tutkituista 40 % asui laillistaneissa osavaltioissa.

Tutkimuksen mukaan kannabiksen laillistaminen lisää kannabiksen käyttöä mutta vähentää alkoholiongelmia. Laillistamiseen ei tutkimuksen mukaan liity “muita sopeutumishäiriöitä”. 

“Kannabiksen laillistaminen aikuiskäyttöön lisää keskimääräistä kannabiksen käytön tiheyttä, ja kannabiksen laillistaneissa osavaltioissa asuvilla ihmisillä on vähemmän alkoholin ongelmakäytön aiheuttamia oireita. Yleisesti voidaan todeta, että tämä kaksostutkimus ja erilaiset muut tulokset osoittavat, että kannabiksen aikuiskäytön laillistamisella on hyvin vähäinen vaikutus laajaan kirjoon erilaisia aikuisten psykiatrisia ja psykososiaalisia seurausvaikutuksia,” tutkijat toteavat.

Vaikka tutkimustulokset osoittavat kannabiksen käytön kasvavan laillistamisen jälkeen, eivät käytön aiheuttamat haitat näytäkään lisääntyvän.

Viime vuonna Tusky uutisoi tuoreesta tutkimuksesta ”Rates and correlates of cannabis-associated psychotic symptoms in over 230,000 people who use cannabis”, jossa 230 000 kannabiksen käyttäjän antamista tiedoista todettiin alle puolen prosentin kannabiksen käyttäjistä kokeneen elämänsä aikana kannabiksen käytön aiheuttamana sellaisen akuutin psykoottisen kohtauksen, että siihen tarvittiin lääketieteellistä apua.

Tämä on vähemmän kuin alkoholin käyttäjien osalla. Arvioiden mukaan alkoholipsykoosia esiintyy Hollannissa 0,4 %:lla koko väestöstä ja alkoholiriippuvaisista 4 %:lla. Alkoholipsykoosidiagnoosin saaneilla on 5 % – 30 %:n riski kehittyä skitsofreniatyyppiseksi. Kaksostutkimuksista on saatu näyttöä perinnöllisestä herkkyydestä alkoholipsykooseille. Alkoholin käytön aloitus alaikäisenä nostaa myös riskiä. Suomessa alkoholipsykoosin esiintyvyys 45 – 54 vuotiaiden miesten keskuudessa on 2 %. Tutkimuksen kahdeksan vuoden seuranta-aikana alkoholipsykoosin sairastaneista oli kuollut 37 %.

Alaikäisten kannabiksen käyttö jatkaa laskuaan

Osa ihmisistä on muita alttiimpia kannabiksen haitallisille psykoaktiivisille vaikutuksille, kuten nuoret sekä mielenterveysongelmista kärsivät.

Kieltolaki ei ole auttanut heitäkään. Liittovaltion rahoittamaa Monitoring the Future, MTF, pitkäaikaista koulukyselyä pidetään parhaana nuorisotutkimuksena Yhdysvalloissa. MTF:n tuore raportti osoittaa kannabiksen käytön koululaisten keskuudessa olevan historiallisen alhaisella tasolla. Vuonna 1996 kannabiksen elinikäinen käyttö oli 8. luokkalaisilla 23 %, 10. luokkalaisilla 40 ja 12. luokkalaisilla 45 %. Vuonna 2022 vastaavat luvut olivat 11 %, 24 % ja 38 %.

Vuodesta 2017 alkaen on mukaan otettu elinikäinen kannabiksen vaporointi, ja tällöin luvut olivat 4,0 %, 9,8 %, ja 11,9 %. Vuonna 2022 luvut olivat 7,7 %, 18,6% ja 27,5 %.

Vuodesta 2017 alkaen mukaan on myös otettu sarake ”Marijuana Under a Doctor’s Orders”, ja tällöin luvut olivat 1,1 %, 1,1 % ja 1,5%. Vuonna 2022 luvut olivat 1,6 %, 1,5 % ja 3,6 %.

Tutkimustietojen perusteella voidaan sanoa, että kannabiksen laillistaminen ei ole lisännyt kannabiksen käyttöä alaikäisten keskuudessa vaan päinvastoin: MTF:n raportti osoittaa kannabiksen käytön pysyvän laskun alkaneen vuonna 2012, jolloin ensimmäiset osavaltiot laillistivat kannabiksen aikuiskäyttöön. Kannabista lääkkeenä käyttävät voivat nyt elää ilman rangaistuksen pelkoa.

Pikkulasten kannabismyrkytykset nousseet

Tutkimuksen “Pediatric Edible Cannabis Exposures and Acute Toxicity: 2017–2021” mukaan Yhdysvalloissa diagnosoitiin vuosina 2017 – 2021 7043 alle kuusivuotiaiden pikkulasten alistumistapausta syötäville kannabisuotteille. Vuonna 2017 tapauksia raportoitiin 207 ja vuonna 2021 3054 tapausta, mikä merkitsee 1375 %:n kasvua. Suurin osa altistuksista (97,7 %) tapahtui asuinympäristössä.

70 %:ssa niistä raportoiduista tapauksista, joista tiedettiin lopputulos (4827), raportoitiin keskushermoston lamaantuminen (3381), 11,4 %:ssa sydämen rytmihäiriöt, 9,5 %:ssa pahoinvointi, 7,4 %:ssa ataksia eli liikekoordinaation häiriö ja 7,1 %:ssa agitaatio eli ahdistusta ja fyysistä levottomuutta. Tehohoitoon ja normaaliin sairaalahoitoon ottaminen lisääntyivät selvästi. Kaikista raportoiduista tapauksista 22,7 % potilaista joutui sairaalahoitoon.

Pikkulasten kannabismyrkytykset tuhatta lasten myrkytystapausta kohden vuosina 2017 – 2021

Verrattaessa aikaa ennen COVID:ia (2017–2019) COVID-vuosiin (2020–2021) vakavat tapaukset lisääntyivät 1,6 %:sta 2,4 %:iin kaikista tapauksista ja lievät 15,9 %:sta 23,8 %:iin. Tapausten lukumäärän kasvu on tapahtunut samaan aikaan kun yhä useampi osavaltio on laillistanut kannabiskaupan. Samoin tapaukset ovat tulleet vakavimmiksi verrattuna COVID-pandemiaa edeltävään aikaan.

Pikkulasten syötävistä kannabistuotteista saamat kannabismyrkytykset ovat harvinaisia, mutta ne ovat yleistyneet laillistamisen myötä kuluneiden viiden vuoden aikana. Terveysalan ammattilaisten on hyvä olla tietoisia tästä työssään, ja tämä tarjoaa mahdollisuuden kouluttaa vanhempia ehkäisemään myrkytyksiä.

New Yorkin osavaltiossa aloitettiin kannabiksen laillinen myynti vuoden 2022 lopussa, ja osavaltio tiedottaa syötävien tuotteiden pikkulapsille aiheuttamista riskeistä. Myrkytykset ovat täysin ehkäistävissä: pakkaukset eivät saa olla lapsia houkuttelevia ja niiden tulee olla lapsiturvallisia. Vanhempien on pidettävä kannabistuotteet erillään muista elintarvikkeista ja lasten ulottumattomissa, ja niitä tulee nauttia lasten poissa ollessa.

Jos haluat tukea Tuskyn uutistoiminnan jatkumista vuonna 2023, voit maksaa tuki- ja jäsenmaksun tilille FI92 5491 0220 1491 86.

Lähde:

Impacts of recreational cannabis legalization on cannabis use: a longitudinal discordant twin study. Addiction 24.8.2022.

Kannabiksen laillistaminen todennäköisesti lisännyt käyttöä Yhdysvalloissa. Duodecim 6.9.2022.

Recreational cannabis legalization has had limited effects on a wide range of adult psychiatric and psychosocial outcomes. Psychological Medicine 5.1.2023. 

Rates and correlates of cannabis-associated psychotic symptoms in over 230,000 people who use cannabis. Translational Psychiatry. 6.9.2022. 

Trends in Lifetime Prevalence of Use of Various Drugs in Grades 8, 10, and 12. Table one. Monitoring the Future 2022.

Pediatric Edible Cannabis Exposures and Acute Toxicity: 2017–2021. American Academy of Pediatrics 3.1.2023. 

Yhdysvalloissa kannabiksen käyttö on ylittänyt tupakan käytön, ja käyttö keskittyy nykyään vanhempiin ikäryhmiin

Mitkä tekijät vaikuttavat pikkulasten kannabismyrkytysten yleistymiseen?

Lasten kannabismyrkytykset ovat täysin ehkäistävissä: vanhempien tulee pitää kannabistuotteet lasten ulottumattomissa. Pakkausten pitää olla sellaisia, etteivät ne houkuttele lapsia, ja niiden pitää olla lapsiturvallisia.