2023 Uutiset

Tšekki: lakialoite parlamentin käsittelyyn maaliskuussa

Tšekin tasavalta on kuluneiden kahden vuoden aikana toteuttanut kannabislakien uudistuksia, joilla on tuettu kotimaista kannabiksen tuotantoa (lääke-, teolliseen ja rentoutumiskäyttöön) ja joilla voi olla myös kansainvälistä merkitystä. Tusky uutisoi syyskuussa kannabiksen laillistamissuunnitelmasta aikuiskäyttöön. Lakialoite on menossa parlamentin käsittelyyn maaliskuussa, jolloin siitä kerrotaan yksityiskohtaisemmin.

Lääkekannabiksen tuotantoon muutoksia

Tšekissä kannabiksen lääkekäyttö on ollut laillista vuodesta 2013, ja sen kotimainen kasvatus aloitettiin vuonna 2014. Vuoden 2020 alusta lähtien lääkekorvaus kattaa 90 % lääkekannabiksen hinnasta kuitenkin enintään 30 grammaa kuukaudessa.

Vuoden 2022 alussa valvontajärjestelmää muutettiin siten, että yhden kotimaisen kasvattajan monopoli (Elkoplast Slušovice s.r.o) loppui, ja alkaen 1. tammikuuta kotimaisia kasvattajia voi olla vaikka kuinka paljon. Kasvatusluvan hakijoiden tulee kuitenkin täyttää terveysministeriön ja valtion huumevalvontainstituutin asettamat tiukat vaatimukset. Valtion huumevalvontainstituutti toimii myös kannabiksen valvontavirastona, Statni Agentura pro Konopi, SAKL.

Tuotteiden standardoinnin, laadun valvonnan, kasvatustilojen turvallisuuden ym. vaatimukset ovat niin tiukkoja, että kasvatusprojektin käynnistämiseen vaaditaan miljoonien eurojen sijoituspääomaa. Tästä ei siten tule pienyrittäjien liiketoimintaa, vaan he joutuvat odottamaan kannabiksen aikuiskäytön laillistamista, jonka ei odoteta olevan yhtä ankarasti valvottua toimintaa kuin lääkekäyttöön tarkoitetun kannabiksen kasvatus. 

Lisäksi sallitaan lääkekäyttöön kasvatetun kannabiksen vienti. Tšekissä markkinat ovat vielä rajalliset 5000 potilaan saatua resepti ja kulutuksen noustua 150 kiloon vuonna 2022. Vuoden 2022 tammikuusta alkaen lääkäreiden ei enää tarvitse kirjoittaa paperisia erityislupia vaan tavallinen sähköinen resepti. Ainoastaan 200 lääkäriä Tšekissä toimivasta 40 000:sta lääkäristä kirjoittaa kannabisreseptejä. Jos kannabista lääkekäyttöön kasvattava yrittäjä aikoo selviytyä taloudellisesti ja tehdä voittoa, tulee hänen alusta saakka suunnata tuotantoaan kansainvälisille markkinoille.

Yksi tällainen kasvatuslaitos on tällä hetkellä toiminnassa ja se vei ensimmäiset eränsä Saksaan tämän vuoden tammikuussa. Lisäksi toisen kasvatuslaitoksen tiedetään aloittavan toimintansa tänä vuonna.

Hampussa saa olla 1 % THC

Toinen merkittävä muutos astui myös voimaan 1. tammikuuta 2022, jolloin Tšekistä tuli ensimmäinen EU-valtio (ja toinen eurooppalainen valtio Sveitsin jälkeen), joka nosti hampun sallittua THC:n enimmäispitoisuutta 1 %:iin. Tšekki on ollut tässä asiassa johtava valtio EU:ssa jo aiemmin, koska se nosti sallitun pitoisuuden 0,3 %:iin muiden EU-valtioiden pitäessä se 0,2 %:ssa. Nyt muiden valtioiden nostaessa raja 0,3 %:iin nostaakin Tšekki sen 1 %:iin.

Tällä on merkittävä etu kasvattajille ja jalostajille, joiden ei enää tarvitse stressata sitä, ylittääkö hampun THC-pitoisuus 0,3 %:n rajan säiden takia ja joutuuko kasvattaja tästä oikeudellisiin ongelmiin, kuten on käynyt useita kertoja. 

Lisäksi lajike, jonka THC-pitoisuus voi nousta 1 %:iin, tuottaa myös paljon enemmän CBD:tä ja terpeenejä. Esimerkiksi normaali hamppu, jonka THC-pitoisuus on 0,2 % – 0,3 %, tuottaa CBD:tä 2 – 3 %, joskus jopa 4 – 5 %. Lajikkeet, joiden THC-pitoisuus on 1 %, voivat tuottaa 8 % CBD:tä tai jopa enemmänkin ulkokasvatuksessa, ja sisäkasvatuksessa 15 % – 20 %. 

Tästä on myös etua käyttäjälle, kun täyden spektrin CBD-öljy, jossa on 1 % THC:tä, voi sisältää 20 % CBD:tä ilman, että siihen tarvitsee lisätä CBD:tä isolaattina. CBD-tuotteet, joissa on 1 % THC:tä, voivat olla ongelma auton kuljettajille, koska tieliikenteessä testaaminen perustuu veren THC-pitoisuuteen.

Tällä ratkaisulla on ollut merkittävä vaikutus Tšekin hamppusektorille kasvatus- ja jalostusyrityksien muuttaessa Sveitsistä, missä on myös 1 %:n raja, ja Puolasta, missä raja on 0,3 %. Tšekin lainsäätäjien tekemän uudistuksen vaikutukset hamppusektorille tulevat näkymään lähikuukausina ja -vuosina. 

Aikuiskäytön valvonta siintää horisontissa

Kannabiksen käyttö dekriminalisoitiin vuonna 2010 siten, että henkilöllä voi olla mukanaan 15 grammaa kannabista, ja hän saa kasvattaa korkeintaan viisi kasvia.

Viime vuoden helmikuussa uuden hallituksen astuttua valtaan kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu huume- ja riippuvuustutkija Jindřich Vobořil nimitettiin kansallisen huumepolitiikan suunnittelijaksi. Hän on jo kauan puhunut haittoja vähentävän huumepolitiikan ja siihen liittyvän kannabiksen laillistamisen puolesta. Hänen mielestään kauan voimassa ollut kieltolaki tulee korvata valvotuilla kannabismarkkinoilla. 

Pääministeri Petr Fialan tukemana Vobořil kokosi asiantuntijaryhmän, joka on joulukuusta saakka laatinut täysin uutta ja vallankumouksellista lainsäädäntöä kannabiskaupan valvontaan. Lakialoitteen tulisi olla valmis maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen se aloittaa parlamentaarisen prosessin eri komiteoiden käsittelyssä ja edeten lopulta äänestykseen edustajainhuoneessa ja senaatissa.

Hallituspuolueilla on enemmistö molemmissa, mutta lakialoitteen vastustajat aikovat yrittää jarruttaa prosessia. Lainlaatijoilla on puolellaan myös vuosi sitten valittu presidentti Petr Pavel, joka on ilmaissut tukensa aloitteelle päinvastoin kuin edeltäjänsä, jonka Pavel päihitti kirkkaasti vaaleissa. 

Kolme pilaria

Kannabiksen laillistaminen Tšekin tasavallassa perustuu kolmeen pilariin: kotikasvatus, kannabisklubit ja kaupalliset markkinat.

Tavoitteena on täyttää kansainvälisten sopimuksien asettamat velvoitteet, taata omaan käyttöönsä kasvattavien koskemattomuus sekä luoda tuloja valtiolle. Kaikkia kolmea pilaria tullaan valvomaan tarkasti valtion viranomaisten toimesta, ja tähän sisältyvät kotikasvattajien rekisteröinti, kannabisklubien lupamaksut ja kaiken kaupallisen toiminnan verotus kasvatuksesta jalostukseen ja myyntiin erikoiskaupoissa. Komiteassa on keskusteltu kaiken mainonnan kieltämisestä ja muista rajoittavista toimenpiteistä, mutta lakialoitteen sisällöstä uutisoidaan tarkemmin sitten kun se luovutetaan parlamentin käsittelyyn maaliskuun lopussa. 

Komiteatyön tavoitteena on taata se, ettei EU:n komissio voi haastaa Tšekkiä EU:n perustana olevan lainsäädännön rikkomisesta. Tässä asiassa on tärkeää seurata Tšekin naapurivaltion Saksan kehitystä. Jindřich Vobořilin ryhmä pitää jatkuvasti yhteyttä kollegoihinsa Saksassa toimenpiteiden koordinoimiseksi tässä herkässä aiheessa, ja tällä voi vaikutuksia koko Euroopan Unioniin.

“Tavoitteeni on edelleen se, että Tšekissä kannabiksen laillistaminen on voimassa vuonna 2024,” toteaa huumepolitiikan koordinaattori Jindřich Vobořil.

Kannabispolitiikkaa EU:n tasolla

Saksa, Hollanti, Malta ja Luxemburg järjestivät heinäkuun 15. päivä ministeritason konferenssin kannabiksen ei-lääkinnällisen ja ei-tieteellisen käytön laillisesta valvonnasta Niederanvenissa Luxemburgissa.

Euroopan huumeseurantakeskuksen johtaja Alexis Goosdeel esitteli osanottajille uusinta tutkimustietoa kannabiksen käytöstä EU:ssa, minkä jälkeen kunkin maan edustajat kertoivat kannabistilanteesta.

Kokouksessa käsiteltiin kansallista, EU-tason sekä kansainvälistä lainsäädäntöä kannabikseen liittyen. Lopuksi Malta, Saksa ja Luxemburg julkistivat yhteisen kannanoton.

Luxemburgin terveysministeri Paulette Lenert:

“Olen vakuuttunut siitä, että kannabispolitiikassa tarvitaan paradigman muutos, joka perustuu johdonmukaiselle, tasapainoiselle ja tieteellisesti perustellulle toiminnalle, ja jolla pyritään saavuttamaan yhteiskunnalle paras mahdollinen etu. Näiden uusien yhteiskunnallinen politiikan muotojen hyväksyminen, joissa korostetaan riskien ja vahinkojen ehkäisemistä ja vähentämistä sääntelyn avulla sorron ja pakkokeinojen sijaan, asettaa meille kansainvälisellä ja Euroopan tasolla uusia haasteita, joita käsittelimme rakentavasti kokouksemme aikana.”

Luxemburgin oikeusministeri Sam Tanson:

“Liki puoli vuosisataa huumeiden kriminalisointia koskevan lain voimaantulon jälkeen Luxemburg harjoittaa edelleen huumepolitiikkaa, joka keskittyy pääasiassa sortoon. Tilastomme osoittavat, ettei tämän lähestymistavan epäonnistumista voida kiistää, ja on korkea aika kehittää uusi lähestymistapa, joka perustuu vuoropuheluun saman havainnon tehneiden valtioiden sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten instituutioiden kanssa.”

Tšekki toimi EU:n puheenjohtajavaltiona vuoden 2022 jälkimmäisen puoliskon ja järjesti syyskuussa EU-maiden kansallisten huumekoordinaattoreiden kokouksen Prahassa. Kokouksessa keskityttiin ihmisoikeuksiin perustuvaan huumepolitiikkaan, huumeita käyttävien ihmisten stigman poistamiseen, mihin liittyy hoitopalvelujen saatavuus sekä keskustelu ja tietojen jakaminen kannabispolitiikasta.

Tšekin huumekoordinaattori Jindřich Vobořil totesi kokouksen alla:

“Demokraattiset valtiot ovat asteittain omaksumassa kannabista käyttävien ihmisten dekriminalisointipolitiikan. Tämä perustuu sekä kokemuksen tuomaan vakaumukseen että tieteelliseen tutkimukseen.”

Jos haluat tukea Tuskyn uutistoiminnan jatkumista vuonna 2023, voit maksaa tuki- ja jäsenmaksun tilille FI92 5491 0220 1491 86.

Lähde: Volteface 9.2.2023, Chronicle 18.7.2022, High level consultation on the regulation of cannabis for non-medical and non- scientific uses between the Federal Republic of Germany, the Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Malta. Joint Statement 15.7.2022Drogy-info 7.9.2023, Office of the Government of the Czech Republic. Drug Policy Department. Press Release 7.9.2023

Laillistamisaalto jatkuu EU:ssa

Jindřich Vobořil kertoo kannabiksen laillistamissuunnitelmista Tšekissä

Kansanedustajien mielipiteitä kannabiksen laillistamisesta

Konopi Magazine julkaisun päätoimittaja Lukáš Hurt kertoo Tšekin huumepolitiikasta sekä lehdestään

Kannabiksen lääkekäytön alkuvuosia 2016 Tšekissä

Euroopan suurin kannabistapahtuma, Prahan Cannafest 2022 !!