2023 Uutiset

EU:ssa hyvä pössis

Euroopan Unionia johtaa neljä instituutiota: Euroopan parlamentti, Euroopan tai Euroopan Unionin komissio, Eurooppa neuvosto ja Euroopan Unionin neuvosto. Euroopan parlamentista on aikaisemmin saatu myönteisiä viestejä, mutta myös loput kolme viestivät humaanimman huumepolitiikan puolesta.

Saksan suunnitellessa kannabiskaupan laillistamista on yksi suuri kysymys ollut EU:n johdon kanta asiaan. Saksa lähetti lakiluonnoksensa EU:n komission tarkastettavaksi, ja terveysministeri Karl Lauterbach ilmoitti tiistaina 14. maaliskuuta saaneensa myönteistä palautetta ja joitakin korjausehdotuksia komissiolta. Näin Saksan laillistamishanke etenee, ja lakiluonnos siirtyy lähiviikkoina parlamentin käsittelyyn. Lauterbach arvioi laillistamisen pysyvän aikataulussa ja toteutuvan vuonna 2024. 

Sekä Euroopan unionin neuvosto että Euroopan neuvosto julkaisivat viime vuoden joulukuussa julistukset, joissa kehotetaan jäsenvaltioita siirtymään kriminaalivalvontakeskeisestä ihmisoikeuksia kunnioittavaan huumepolitiikkaan.

Viime vuoden joulukuussa Euroopan unionin neuvosto hyväksyi huumepolitiikan kannanoton otsikolla “Council conclusions on human rights-based approach in drug policies”. Tässä aivan liian vähälle huomiolle jääneessä kannanotossa EU:n neuvosto kehottaa siirtymään kriminaalivalvontaan perustuvasta huumepolitiikasta ihmisoikeuksiin perustuvaan politiikkaan. 

Kannanotossa EU:n neuvosto kehottaa jäsenvaltioita kehittämään sellaisia tutkimusnäyttöön perustuvia politiikan muotoja ja toimenpiteitä, jotka asettavat ihmisoikeudet huumepolitiikan keskipisteeseen samalla kun torjutaan rikollisuutta ja taataan yleinen turvallisuus, kestävä kehitys sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveys kaikkialla EU:ssa.

EU:n neuvosto kehottaa jäsenvaltioita kehittämään sellaista huumepolitiikkaa, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, puututaan syrjintään ja vähennetään huumeita käyttävien ihmisten leimaamista, ja takaamaan vapaaehtoinen pääsy palveluihin, mukaan lukien ennaltaehkäisy, näyttöön perustuvat elämäntaito-ohjelmat, haittojen vähentäminen, ongelmien varhainen havaitseminen, neuvonta, hoito, kuntoutus, huumeita käyttävien ihmisten yhteiskuntaan sopeuttaminen ja toipuminen sekä huumeiden käyttöön liittyvien sairauksien hoito.

Euroopan neuvoston Pompidou ryhmä piti viime vuoden joulukuussa Portugalissa kaksipäiväisen kokouksen, johon osallistui ministereitä ja muita korkea-arvoisia osanottajia 41:stä jäsenvaltiosta sekä kansainvälisten organisaatioiden edustajia, huumepolitiikan asiantuntijoita sekä kriminaalivalvonnan ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Kokouksessa hyväksyttiin huumepolitiikkaa koskeva kannanotto, Lissabonin julistus, jossa vaaditaan ihmisoikeuksiin perustuvaa politiikkaa huumeriippuvuuden ja siihen liittyvien ongelmien hoidossa.

Nämä asiakirjat ovat tärkeä askel kohti 2000-luvun huumepolitiikkaa EU:ssa sekä laajemmin Euroopassa ja kansainvälisesti.

EU:n lääkevalvonnasta vastaava viranomainen, Euroopan lääkevirasto ja sen yrttilääkkeitä valvova komitea pyytää lääkekannabista tuottavaa teollisuutta, terveydenhoidon ammattilaisia, potilaita ja jäsenvaltioiden instituutioita toimittamaan tutkimustietoa kannabiskukinnon lääkinnällisestä käytöstä. Tarkoituksena on arvioida kannabiskasvin lääkinnällistä käyttöä ja luoda yrttimonografioita jäsenvaltioiden käyttöön. Vastaukset pyydetään lähettämään 14. toukokuuta mennessä.

Ranska on yksi suurimmista kannabiksen kuluttajamaista EU:ssa, jos ei suurin. Ranskan Conceil economique, social et environnemental, CESE, eli talous-, sosiaali- ja ympäristöneuvosto julkaisi 24. tammikuuta raportin “Cannabis : sortir du statut quo, vers une légalisation encadrée” eli “Kannabis: siirtyminen status quosta kohti säänneltyä laillistamista”, jossa neuvosto suosittelee virkistyskäyttöön tarkoitetun kannabiksen valvottua laillistamista. Neuvostolla on Ranskan perustuslaissa määritelty asema lakeja säätävien instituutioiden neuvonantajana yhteiskuntaan ja talouteen liittyvissä asioissa. Raportissa kerrotaan 50 vuotta jatkuneen kieltolain epäonnistuneen ja kehotetaan aloittamaan kannabiksen valvottu kauppa, sallimaan kannabiksen kotikasvatus ja kannabisklubien perustaminen. Neuvoston mukaan kannabiksen käytöstä 90 % tapahtuu polttamalla, mikä on terveydelle haitallinen käyttötapa.

Jos haluat tukea Tuskyn uutistoiminnan jatkumista vuonna 2023, voit maksaa tuki- ja jäsenmaksun tilille FI92 5491 0220 1491 86.

Lähde: MJBizDaily 14.3.2023, Council conclusions on human rights-based approach in drug policies. Council of the European Union, Brussels 9.12.2022, Lissabon declaration. Council of Europe International Cooperation Group on Drugs and Addictions & Pompidou Group 16.11.2022, Call for scientific data for use in HMPC assessment work on Cannabis sativa L., flos (Cannabis sativa flowering tops). Committee on Herbal Medicinal Products 25.1.2023, Cannabis : sortir du statu quo, vers une légalisation encadrée. Conceil economique, social et environnemental, CESE 24.1.2023.

Terveysministeri Karl Lauterbach selostaa tapaamistaan EU:n komission kanssa

Euroopan Unionin laki ja kannabiksen laillistaminen aikuiskäyttöön

Ranska : Status quosta säänneltyyn laillistamiseen

Sveitsi ei kuulu Euroopan Unioniin, mutta se sijaitsee keskellä Eurooppaa & Baselissa aloitettiin vuoden alussa kannabiskokeilu