2023 Uutiset

Malta: EU:n paras kannabispolitiikka

Malta perustaa kannabispolitiikkansa kolmeen tekijään: kotikasvatus, kannabisyhdistyksien ylläpitämät klubit ja apteekki. Täysi-ikäinen Maltan kansalainen saa pitää hallussaan julkisella paikalla 7 grammaa kannabista ja kasvattaa neljä kasvia kotonaan. Henkilö voi myös liittyä klubiin ja ostaa 50 grammaa kannabista kuukaudessa klubista. Henkilö voi kuulua vain yhteen klubiin kerrallaan ja hänen pitää olla Maltan kansalainen vähintään viisi vuotta.

Maaliskuun alussa julkistetussa ohjeistuksessa säädetään klubeja hoitavien yhdistyksien toimintaohjeet toimintalupien anomisesta erilaisten tiedostojen ja rekistereiden ylläpitoon ja työntekijöiden palkkaamiseen. Toimintalupien hakuaika alkoi helmikuussa.

Yhdistyksen virallinen nimi on Non-Profit Harm Reduction Cannabis Associations, NPHRCA, eli voittoa tavoittelematon haittoja vähentävä kannabisyhdistys. Kannabisklubiin saa ottaa enintään 500 täysi-ikäistä jäsentä eikä henkilö saa liittyä useampaan kuin yhteen klubiin. Jokaisen yhdistyksen tulee kasvattaa myymänsä kannabis, klubien välillä ei sallita kauppaa, eivätkä klubit saa ostaa ulkopuolisilta. Klubien kasvatustiloissa pitää olla kamera- ja kulunvalvonta. Klubi saa pitää myynnissä kerrallaan korkeintaan 500 grammaa, mutta hinta- tai vahvuusrajoja ei ole säädetty ohjeistuksessa. Klubien suositellaan myyvän kannabista laittomia markkinoita halvemmalla. Klubit eivät myöskään saa myydä valmiita kannabissätkiä, mutta ne voivat myydä papereita, grindereitä ja vastaavia tuotteita.

Yhdistyksen tuotosta 5 % ohjataan haittoja vähentävään rahastoon ja 10 % yhteisöprojektien rahastoon. Molempia rahastoja hallinnoi vastuullisen kannabiksen käytön virasto, Authority for the Responsible Use of Cannabis, ARUC.

Yhdistyksien lupamaksut määräytyvät yhdistyksen jäsenmäärän mukaan siten, että korkeintaan 50:n jäsenen yhdistyksen vuosimaksu on 1000 €. Suurimpien yhdistyksien (351 – 500 jäsentä) vuosimaksu on 26 000 €. 

Muuten kaikkia yhdistyksiä kohdellaan samalla tavalla. Kannabisyhdistys Releaf on arvostellut tätä vaatien alle 100 jäsenen yhdistyksille enemmän joustoja suunnitella kannabiksen kasvatusta erilaisiin tiloihin ja telttoihin. Releafin mukaan liikasäätely karkottaa pienviljelijöitä, mikä ruokkii juuri niitä laittomia markkinoita, joita ARUC:n pitäisi kitkeä.

Kaikkien yhdistyksien tulee pitää kirjaa kannabiksen kasvatussykleistä ja raportoida ARUC:lle kolmen kuukauden välein jäsenmäärät, kannabiksen myynti ja rahaliikenne.

Lain mukaan ARUC:n tulisi hoitaa keskitettyä datapankkia kannabiksen kasvatuksesta, mutta tätä vaatimusta on helpotettu. 

Yhdistykset ovat voittoa tavoittelemattomia, ja niiden tulee maksaa työntekijöille yleisen palkkatason mukaisesti. Poikkeuksia sallitaan silloin, kun työntekijällä on erityistaitoja ja ARUC antaa tähän luvan.

Yhdistyksen perustajien pitää olla Maltalla vähintään viisi vuotta asuneita, eikä viimeisten kymmenen vuoden aikana rikostuomion saanutta voida nimittää keskeisiin tehtäviin.

ARUC:n tarkastajilla on valtuudet tehdä tarkastuskäyntejä tai kirjanpidon tarkistuksia. Sääntöjä rikkoneita rangaistaan varoituksista aina toiminnan lakkauttamiseen, ja vakavimmissa tapauksissa asia viedään poliisille ja toimilupa peruutetaan.

Raportoinnin ja jäsenluettelon laiminlyönnistä voidaan langettaa alhaisin sakko 1000 €. Alkoholin myymisestä tai liikajäsenistä voidaan sakottaa 2000 €, naapuruston häiritsemisestä 2500 €, vastoin säädöksiä merkityn ja pakatun kannabiksen myymisestä 5000 € ja vakavimmista teoista kuten kannabiksen myymisestä ei-jäsenille ja alaikäisille 10 000 €.

Jos haluat tukea Tuskyn uutistoiminnan jatkumista vuonna 2023, voit maksaa tuki- ja jäsenmaksun tilille FI92 5491 0220 1491 86.

Lähde: Times of Malta 15.3.2023, Responsible Use of Cannabis (Licensing of Organisations), Regulations, 2023

Maltan kannabispolitiikkaa hallinnoivan viraston, The Authority for the Responsible Use of Cannabis, johtaja Leonid McKay selittää maltan kielellä Maltan kannabispolitiikan periaatteet ja toimintamallit.