2023 Uutiset

Saksan laillistamisprojekti etenee

Saksa lievensi laillistamissuunnitelmiaan vuoden alussa EU:n virkamiesten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Laillistamisprojekti jaettiin kahden pilarin suunnitelmaksi, joista ensimmäinen tarkoittaa kotikasvatuksen ja kannabisklubien sallimista sekä kannabiksen uudelleenluokittelua. Toinen pilari tarkoittaa kannabiskauppojen avaamista kannabiskokeiluista saatujen tietojen ja kokemusten nojalla.

Saksan terveysministeriö julkaisi 5. heinäkuuta laillistamishankkeen ensimmäisen pilarin lakiluonnoksen. Sen lisäksi julkaistiin tietopaketti lain sisällöstä, mistä selviää se, että laki ei tarvitse Bundesratin hyväksyntää ja lain arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lakiluonnos keskittyy kannabisklubien toiminnan säätelyyn, ja siinä vahvistetaan hallituksen aikomus siirtää “kaikki kannabiksen vaikuttavat ainesosat” huumausaineluettelosta. Tätä kannabiksen poistamista huumeiden joukosta pidetään merkittävänä muutoksena Saksan huumepolitiikassa vuosikymmenien stigmatisoinnin jälkeen.

Kannabisuudistuksen keskittymistä kannabisklubien aloittamiseen on arvosteltu siitä, että kannabisyrittäjille jää paljon vähemmän tilaa kuin mitä alunperin toivottiin. Kannabiksen huumeluokituksen muutoksen odotetaan kuitenkin tuovan merkittävää kasvua kannabiksen lääkekäytön alalle sekä lopettavan CBD-kauppiaita vastaan käytävät oikeudenkäynnit eri puolilla Saksaa.

Esteet kaatuvat

Saksan huumelainsäädännössä huumeet on luokiteltu kolmeen luokkaan. Huumeeksi luokitellun aineen käsittely tuotantoketjun kaikissa vaiheissa on tehty vaikeaksi. Tämä vaikeuttaa myös kannabiksen lääkekäyttöä, koska lääkäreiden tulee erikseen tilata sen määräämiseen tarvittava resepti ja apteekeissa huumeiksi luokiteltujen aineiden käsittely vie paljon työaikaa sekä aiheuttaa ylimääräisiä tarkastuksia vuosittain.

Kannabiksen poistaminen huumelainsäädännöstä poistaa sekä lääkäreiden psykologiset että yleensä hallinnolliset esteet kannabiksen määräämiselle potilaille.

EU muuttaa kantaansa kannabikseen

Saksa neuvotteli tammikuussa EU:n komission edustajien kanssa, minkä jälkeen se lievensi laillistamissuunnitelmiaan. Koska mitään yksityiskohtaisempaa tietoa neuvotteluista ei annettu, niin yleisesti uskottiin komission höykyttäneen Saksaa ja säilyttäneen vanhan tiukkapipolinjansa.

Business of Cannabiksen toimitus on kuullut näistä neuvotteluista, että EU:n edustajat pyysivät lähinnä hidastamaan uudistuksen vauhtia. EU:n hallinnolla on vielä oppimista kannabiksen laillistamisen kerätessä koko ajan lisää kannatusta ja momenttia taakseen. 

Yhden anonyyminä lausunnon antaneen kannabisasiantuntijan mukaan neuvotteluissa tavoitettiin yhteisymmärrys siitä, että Saksa toimii liian nopeasti ja kannabispolitiikan liberalisoinnin ei pitäisi edetä sillä vauhdilla EU:ssa.

“Neuvotteluissa ei paneuduttu syvällisesti lainopillisiin seikkoihin, ja Saksa suostui hidastamaan uudistusta. Tässä vaiheessa ei ole käyty mitään vakavia keskusteluja siitä, miten kannabiksen aikuiskäyttöä kokeilevat ohjelmat voitaisiin ottaa käyttöön EU:ssa.”

Toisen lähteen mukaan EU:lla ei ole mitään tarkoitusta rangaista Saksaa, vaan koska kannabiskysymys on nyt noussut lainsäätäjien tärkeysjärjestyksessä, halutaan EU:n hallinnossa rauhallisempaa kehitystä.

“Olemme tietoisia ja seuraamme tarkkaan jäsenvaltioissa tapahtuvaa kehitystä, erityisesti ymmärtääksemme kannabispolitiikan muutoksen vaikutuksia terveyteen, rikollisuuteen, ympäristöön ja yhteiskunnallisiin asioihin.”

Valtiot voivat uudistaa kannabispolitiikkaansa kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaksi mahdollista sopimusten kanssa yhteensopivaa mallia on ensiksi vuoden 1961 sopimuksen 2 artiklan 9 paragraafin mukainen lähestymistapa laillistaa kannabisteollisuus ei-lääkinnälliseen käyttöön tai toiseksi laillistaa kannabiskauppa tieteellisenä kokeiluna.

Saksan suunnitelman mukaan luodaan kannabisklubimalli, jossa ne kasvattavat kannabista omaan kulutukseen, ja tämän lisäksi aloitetaan tieteellisiä kannabiskauppakokeiluja, joilla saadaan lainvalvojia tyydyttävää tieteellistä näyttöä.

Sveitsi, joka ei ole EU:n jäsenvaltio, on juuri aloittanut näitä jälkimmäisiä kokeiluja. EU vaikuttaa suhtautuvan myönteisesti tähän lähestymistapaan, koska se sopii yhteen kansainvälisten huumesopimuksien ja EU:n oman lainsäädännön kanssa.

Seuraavaksi EU:n suhtautumista koetellaan Tsekin puhaltaessa kieltolain pölyt ja hämähäkin verkot huumepolitiikastaan.

Komissiolle painetta parlamentista

EU:n parlamentin kansanedustajat vetosivat otsikolla ‘Legalisation of Personal Use of Cannabis: Exchange of Best Practices’ 28. kesäkuuta järjestetyssä keskustelutilaisuudessa EU:n komissioon selvittämään reitti kannabispolitiikan kokonaisvaltaiselle uudistamiselle.

Tapahtumassa oli edustajia viidestä parlamentin seitsemästä poliittisesta blokista, joihin kuuluu lähes puolet parlamenttiin valituista 705:stä edustajasta.  Keskustelua johti Irlannin edustaja Luke Flanagan.

“Tämän tilaisuuden merkitys ei ole siinä, mitä me saamme Euroopan komission tekemään. Kyse on enemmän siitä, etteivät he sekaantuisi ja hidastaisi tätä prosessia.”

“Meillä ei ole valtuuksia toimia tällä alueella, mutta näyttää siltä, kuin komissiolla olisi valta heittää keppiä rattaisiin silloin, kun valtiot yrittävät muuttaa huumepolitiikkaansa.”

“EU parlamentin edustajina emme voi suoraan muuttaa lakia, mutta voimme varmistaa, että jokainen valtio, joka aikoo laillistaa kannabiksen, voi tehdä sen niin helposti kuin mahdollista.”

Keskustelutilaisuuden toisena järjestäjänä toimi Tsekin edustaja Mikuláš Peksa, Euroopan piraattipuolueen puheenjohtaja. Puolue kuuluu ryhmään Vihreät / Euroopan vapaa allianssi, jolla on 73 edustajaa.

Tilaisuutta tukivat myös EU parlamentin toiseksi suurin blokki, sosialistien ja demokraattien ryhmä, johon kuuluu 143 jäsentä 26:sta valtiosta, Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä sekä vasemmistoblokki, joihin kuuluu yhteensä 100 edustajaa.

Tsekin hallituksen neuvonantajana kannabislain laadinnassa toimiva Tomas Sadilek kertoi kokoukselle kansalaisten enemmistön kannattavan uudistusta ja hän selosti kokoukselle valvottujen kannabismarkkinoiden perustamisesta.

Lähde:

Business of Cannabis 28.6.2023, Business of Cannabis 7.7.2023, Business of Cannabis 3.7.2023, Ensimmäisen pilarin lakiluonnos 5.7.2023, Tietopaketti Saksan laillistamishankkeesta, Legalization of personal use of Cannabis: Exchange of best practices. EU parlamentti 28. kesäkuu.

Legalization of personal use of cannabis: exchange of best practices 28.6.2023 (koko keskustelu löytyy tästä)