2023 Uutiset

Portugali: dekriminalisointi ei riitä

Portugalin 20 vuotta tehtyä päätöstä dekriminalisoida kaikkien huumeiden käyttö pidetään kansainvälisesti esimerkillisenä tapana hoitaa huumeongelmaa. Portugalissa kaikki eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä siihen, että kannabiksen käyttäjiä ja kasvattajia vainotaan edelleen.

Valkoisen talon entinen “huumetsaari” eli Yhdysvaltojen kansallisen huumevalvontatoimiston, ONDCP, entinen johtaja Regina LaBelle kirjoitti The Hill lehdessä heinäkuussa julkaistussa kolumnissaan, että USA:n tulisi ottaa oppia Portugalin dekriminalisointimallista. 

“Portugali käsitteli uraa uurtavalla tavalla huumekriisiään ja alkoi soveltamaan kattavaa kansanterveyteen perustuvaa huumepolitiikkaa. Tähän kuului henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun huumemäärän hallussapidon dekriminalisointi samalla kuitenkin pitäen voimassa rikosoikeudelliset rangaistukset huumeiden salakuljetuksesta. Tänä aikana Portugalissa oli laaja heroiiniriippuvuuskriisi ja EU:n korkein HIV-tartuntojen osuus väestössä.”

Portugalin dekriminalisoinnin väitetään edelleen myös epäonnistuneen. The Washington Post julkaisi 7. heinäkuuta otsikolla “Once hailed for decriminalizing drugs, Portugal is now having doubts” uutisen, jossa kerrotaan huumeiden käytön, yliannoksien ja huumeiden käyttöön liittyvien rikosten yleistyneen vuosina 2019 – 2023. Vuonna 2001 huumeita käyttäneitä oli 7,8 % aikuisväestöstä, ja vuonna 2022 määrä oli noussut 12,8 %:iin. Uutisessa mainitaan kuitenkin, että tämä on edelleen alle eurooppalaisen keskiarvon. 

Amerikkalainen arvovaltainen ajatushautomo Cato-instituutti julkaisi vuonna 2009 myönteisen arvion Portugalin kokemuksista dekriminalisoinnin jälkeen. Cato-instituutin vanhempi tutkija, tohtori Jeffrey A. Singer kirjoitti 12. heinäkuuta Washington Postin päätoimittajalle vastineen, jossa hän muistutti siitä, että dekriminalisoinnin ensisijainen tarkoitus ei ole vähentää huumeiden käyttöä vaan huumeiden käytöstä aiheutuvia ongelmia, ja siinä Portugali on onnistunut.

“On kokonaan toinen kysymys, että huumeiden käyttö ja tästä aiheutuvat ongelmat lisääntyvät koko ajan EU:ssa ja koko maailmassa kieltolaista huolimatta, tai juuri sen takia. Portugalin lainlaatijat olivat oikeassa muuttaessaan huumepolitiikan painopistettä rankaisemisesta haittojen vähentämiseen. Haittoja vähentävän politiikan lopullinen tavoite on kieltolain lopettaminen – kuten alkoholin kohdalla USA:ssa tehtiin vuonna 1933 – mikä tekee huumeiden käyttäjien tilanteen turvallisemmaksi, koska heidän käyttämänsä aineet laillistetaan ja otetaan yhteiskunnan valvontaan,” Singer täsmentää.

Kannabis lailliseksi

Dekriminalisointia on kehitetty kuluneiden 23 vuoden aikana. Portugalin parlamentti hyväksyi heinäkuun lopussa uuden lisäyksen huumelainsäädäntöön, jonka mukaan yli 10 päivän kulutusta vastaavan annoksen hallussapito ei vielä ole todiste huumekaupasta. Huumeita takavarikoineen poliisin tulee todistaa niiden olevan tarkoitettu kaupattaviksi, ennenkuin henkilöä voidaan syyttää huumekaupasta. 

Kasvava joukko poliitikkoja ja kansalaisia on valmis menemään eteenpäin huumepolitiikan uudistamisessa vastaamaan 2000-luvun arvoja ja tietopohjaa. Kannabiskaupan laillistamista on yritetty Portugalin parlamentissa yli kymmenen vuoden ajan. Vuonna 1999 perustettu pienpuolue yleisvasemmistolainen vasemmistoblokki, Bloco de Esquerda, BE, ajoi aluksi yksinään asiaa, mutta ajan mittaan yhä useampi puolue on lämmennyt ajatukselle. BE ja toinen pienpuolue Liberal Initiative, LI, ovat asettaneet syyskuun ajankohdaksi avata keskustelu jälleen Portugalin parlamentissa, jota kutsutaan tasavallan kokoukseksi.

Sekä BE että LI ovat esitelleet omat lakialoitteensa, mutta muut puolueet kuten parlamentissa enemmistönä oleva ja hallituksen yksinään muodostanut sosialistipuolue, PS, eivät ole esittäneet kantojaan eikä keskustelun aloittamispäivästä ole vielä päätöstä.

Aloite myös oikealta

Portugalin sosiaalidemokraattinen puolue, PSD, on nimestään huolimatta keskustaoikeistolainen puolue ja suurin oppositiopuolue. Vuonna 2018 kaksi PSD:n kansanedustajaa toi puoluekokoukseen laillistamisaloitteen, joka sai puolueessa hyvän vastaanoton sekä paljon julkisuutta, mutta ei kuitenkaan edennyt sen pidemmälle. Puolueen nuoriso-osasto äänesti vuonna 2020 vastaavanlaisesta aloitteesta 57,8 %:n kannattaessa kannabiksen laillistamista. Tämäkään aloite ei edennyt lakialoitteeksi.

Vasemmistopuolueissa vallitsee yleinen tahtotila kannabiskaupan valvonnan puolesta, mutta tämä yhteisymmärrys ei ole vielä kiteytynyt laiksi asti. Vuonna 2021 parlamentissa keskusteltiin BE:n ja IL:n lakialoitteiden pohjalta kannabiksen laillistamisesta. Keskustelussa nousi esille, että laillistamista vastustetaan argumentilla, että mehän olemme jo dekriminalisoineet huumeet! 

Kahdessakymmenessä vuodessa mikään ei ole muuttunut

Vaikka huumeet on dekriminalisoitu yli 20 vuotta sitten, niin vuonna 2021 6019 ihmistä sai syytteet yhteensä 6378:sta huumerikoksesta, joista 4807 koski kannabiksen hallussapitoa, 707 kokaiinin, 367 heroiinin, 25 ekstaasin sekä 5 jonkun muun huumausaineen hallussapidosta. 

Suurin osa päihteiden aiheuttamista nuorten yliannostuskuolemista on alkoholin aiheuttamia, jota myydään liki jokaisessa kadunkulmassa, mutta silti huumekeskustelussa demonisoidaan kannabista. EU:ssa kuolee vuosittain 300 000 ihmistä alkoholiin, ilman että asiasta syntyy skandaalia tai valtion pakkotoimia.

Kannabiksen laillistamista esittävän BE:n kansanedustajan Moisés Ferreiran mielestä vetoaminen dekriminalisaatioon ei enää kuulosta järkevältä, koska joka päivä Portugalissa pidätetään ihmisiä jopa yhden kannabiskasvin kasvattamisesta.

Ihmiset kasvattavat kannabista omaan käyttöönsä, jotta heidän ei tarvitsisi olla tekemisissä rikollisverkostojen kanssa, mutta silti heitä pidätetään, syytetään rikollisuudesta ja rangaistaan viikottaisella tarkastuskäynnillä poliisilaitoksella sekä korkeilla sakoilla. Millä tällaiseen toimintaan käytetyt yhteiskunnan varat voidaan oikeuttaa?

Aikuisia ihmisiä kriminalisoidaan ja nöyryytetään sen takia, että he ovat vallineet kannabiksen, johon kukaan ei ole koskaan kuollut ja jonka lääkinnälliset mahdollisuudet YK ja WHO ovat tunnustaneet.

Portugalissa ei ole käyty vakavaa keskustelua kannabiksesta sellaisten ihmisten toimesta, jotka oikeasti tietävät mistä puhutaan, vaan vuosikymmeniä samat “papukaijat” ovat saaneet toistaa 1900-luvun kieltolakiajattelun luomia ennakkoluuloja ja pelkoja.

Portugalin “kansainvälinen huumepoliittinen esimerkki” on toistaiseksi osoittanut ulkokuoren voivan pettää, ja siirtyminen teoriasta käytäntöön voi olla pitkä matka.

Uusia aloitteita

Portugalin hallitus hajosi joulukuussa 2021 budjettierimielisyyksiin johtaen ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin ja samalla lopettaen BE:n ja IL:n laatimien lakialoitteiden käsittelyn. 

Sosialistipuolue, PS, nousi jälleen valtaan vuonna 2022, ja vaikka tämä uuden hallituksen valtapuolue on pohjimmiltaan myötämielinen laillistamista kohtaan, palattiin laillistamisen käsittelyssä jälleen lähtökuoppiin. BE esitteli kesäkuussa 2022 parannellun version laillistamisaloitteestaan parlamentille. Siinä “aikuiskäyttö” on korvattu termillä “henkilökohtainen käyttö”. Aloitteen mukaan valtio valvoo toimiluvan saaneita kaupallisia yrityksiä, kannabiksen nettikauppaa sekä kannabiksen kotikasvatusta, jossa sallittaisiin viisi kasvia yhtä ihmistä kohti.

Tässä esityksessä ei kielletä syötäviä ja juotavia kannabistuotteita, koska näillä on suuret miljardien eurojen markkinat. Sen sijaan aromi-, maku- ja muilla lisäaineilla jatketun kannabiksen sekä synteettisten kannabinoidien kauppa pysyisi kiellettynä.

“Kieltolakipolitiikka ei ole ratkaisu. Se on tosiasiallisesti oleellinen osa ongelmaa pahentaen sitä suojelemalla laitonta salakuljetusta ja heikentämällä kansanterveyttä,” esityksessä perustellaan.

BE esittää, että valtio valvoisi koko tuotanto- ja jakeluketjua, jolloin se voisi määrittää THC:n enimmäismäärän ja kuluttajahinnat laittomien markkinoiden ja salakuljetuksen tukahduttamiseksi. Talousministeriön taloudellisen toiminnan pääosasto vastaisi kannabiksen vähittäiskaupan luvista.

BE:n kansanedustaja Pedro Filipe Soares täsmentää, että kannabiksen laillistamisella voidaan kamppailla laittomia markkinoita, jatkettuja tuotteita ja kannabiksen käyttäjien tietämättömyyttä vastaan. Hänen mielestään Portugalin tulee liittyä niiden valtioiden seuraan, jotka ovat jo laillistaneet kannabiksen tai ovat suunnittelemassa sitä.

“Kieltolakipolitiikka ei ole ratkaisu. Se on itse asiassa oleellinen osa ongelmaa ja pahentaa sitä suojellessaan rikollista salakuljetusta ja vaarantaessaan kansanterveyden.”

“Kannabiksen laillistaminen henkilökohtaiseen käyttöön, jota kutsutaan yleisesti viihdekäytöksi, on taistelua järjestäytyneitä rikollisverkostoja vastaan, joiden toimintaa huumeiden, mukaan lukien kannabis, salakuljetus rahoittaa.”

Toinen aloite

Tämän vuoden kansainvälisenä kannabispäivänä 20. huhtikuuta LI esitti kannabiksen laillistamisaloitteensa Portugalin parlamentille. Aloitteen tavoitteena on luoda “vapaat, avoimet ja kilpailuun perustuvat ei-lääkinnällisen kannabiksen markkinat” sekä mahdollistaa kotikasvatus.

Aloitteen mukaan ruoka- ja eläinlääketieteen pääosasto valvoisi kannabiksen kasvatusta, tuotantoa, tukkukauppaa sekä tuontia ja vientiä. Taloudellisen toiminnan pääosasto puolestaan valvoisi tukkukauppaa ulkomaille. Kotikasvatukseen ei aloitteen mukaan tarvittaisi lupia eikä rekisteröintiä.

Aloitteen mukaan kannabiskauppiaat voisivat vapaasti kehittää ja kaupallistaa kannabista erilaisiksi poltettavaksi, vaporoitavaksi, juotaviksi ja syötäviksi tuotteiksi. 

Aloitteessa kuitenkin sallitaan myös mahdollisuus rajoittaa tuotteiden THC-pitoisuuksia sekä rajoittaa myynti alle 18 vuotiaille, mielenterveysongelmaisille sekä päihtyneille. Kotikasvatukselle asetettaisiin rajoituksia kasvatettavien kasvien lukumäärälle sekä rajoitettaisiin siementen myynti ainoastaan luvan saaneille yrityksille.

Portugalin parlamentissa ei ole vielä asetettu aikaa kannabiksen laillistamisesta käytävälle keskustelulle.

Merkittävä lääkekannabiksen tuottaja

Portugalista on tullut merkittävä kannabiksen tuottaja Euroopan lääkemarkkinoille. Portugalin parlamentti hyväksyi 18. heinäkuuta vuonna 2018 lain, joka salli kannabiksen kasvatuksen lääkinnällisiin tarkoituksiin. Vuonna 2021 15. huhtikuuta hallitus julkisti loput alaa säätelevästä lainsäädännöstä.

Tämän vuoden maaliskuuhun mennessä on myönnetty 20 lupaa kannabiksen kasvatukseen ja 8 lupaa kannabiksen jalostukseen lääkinnällisiin tarkoituksiin. Vuoden 2022 syyskuuhun mennessä valvontaviranomaisille oli jätetty 90 hakemusta kannabiksen kasvatukseen, jalostukseen, vientiin, tuontiin ja tukkukauppaan.

Portugalin tarjoama laillinen kehys ja tuotannon valvontamalli on tehnyt maasta luotettavan sijoituskohteen, jossa voi tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia. Lääkekäyttöön tarkoitetun kannabiksen vienti oli vuonna 2020 4,5 tonnia, vuonna 2021 30 tonnia eli liki 600 %:n kasvu. Vuoden 2022 kahden ensimmäisen kuukauden aikana vietiin 10 tonnia.

Osalla kannabisyrityksistä on ollut taloudellisia ongelmia sekä ongelmia sopeutua markkinaolosuhteisiin, ja pari yritystä onkin siirtänyt toimintansa muualle. Kokonaisuutena ottaen kannabiksen tuotannon olosuhteet ovat Portugalissa niin hyvällä mallilla, että se voi nousta Euroopassa keskeiseksi tekijäksi.

Onkin ihmeellistä, että Portugalissa on potilaille tarjolla Sativexin lisäksi vain yksi CBD-pitoinen kannabislääke, jonka hinnasta valtio maksaa 37 % lääkekorvauksia, mutta silti se on kallis lääke monille potilaille. Tässä on vielä kehitettävää, mutta kannabiksen tuotannon osalta Portugalilla on hyvät olosuhteet sen kaupan laillistamiselle myös aikuiskäyttöön.

Vuonna 2022 Portugalissa perustettiin lääkekannabiksen saantiin tuskastuneiden äitien kannabisyhdistys, Movimento Mães pela Canábis, joka järjesti 2. huhtikuuta Lissabonissa mielenosoituksen “MARCHA PELA CANÁBIS”. Parlamenttirakennuksen portaille kello 4.20 kerääntyneet eri poliittisten puolueiden edustajat kertoivat laillistamisaloitteen käsittelyn alkavan tulevan syksyn aikana.

Lähde: The Hill 12.7.2023, The Washington Post 7.7.2023, Cato instituutti 12.7.2023, Cannareporter 25.7.2023, Cannareporter 9.7.2023, Lexology 8.3.2023

Portugalin dekriminalisointipolitiikka käytännössä

CannaPortugalin edustaja Graca Castanho kertoo Portugalin kannabistilanteesta

Vuonna 2021 Portugalista vietiin peräti 30 tonnia kannabista lääkekäyttöön, ja vuonna 2022 kahden ensimmäisen kuukauden aikana vienti oli 10 tonnia.