2023 Uutiset

Tšekki raivaa muille tietä

Tšekki aikoo laillistaa kaupalliset kannabismarkkinat, vaikka Saksa iski käsijarrun päälle EU-komission kanssa käytyjen alustavien neuvottelujen jälkeen. Pitäisi olla itsestäänselvyys, että yhteiskunnan valvomat kannabismarkkinat ovat kaikkien etujen kannalta parempi ratkaisu kuin järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen hallitsemat. Järjen käyttöä tässä asiassa hankaloittaa EU:n byrokratia ja sopimusjärjestelmä.

Tšekin piraattipuolueen edustaja Euroopan parlamentissa Mikuláš Peksa pitää vuoden 1995 Shengen sopimusta merkittävimpänä esteenä kannabiskaupan laillistamisessa, vaikka sopimuksen tarkoituksena oli edistää pääoman, tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaata liikkumista 27 jäsenvaltion välillä.

Tuoreessa tutkimusraportissa “EU Presidency Policy Brief: Treaty Compliance Options for Cannabis Regulations in the EU” analysoidaan lakiuudistuksen esteitä.

Euroopan johtaviin kannabistutkijoihin lukeutuva Kenzi Riboulet-Zemouli sekä Pariisissa päämajaansa pitävän kannabisasioihin keskittyvän Augur Associates konsulttiyrityksen toimitusjohtaja Benjamin-Alexandre Jeanroy päätyvät raportissaan johtopäätökseen, että tällainen uudistus on mahdollista toteuttaa Shengen sopimuksen määrittelemissä rajoissa.

Siinä ei-lääkinnällisesti käytettävät kannabistuotteet määritellään tavaroiksi, ja sellaisina niihin sovelletaan samoja sisämarkkinoiden yleisiä säädöksiä kuin mihin tahansa tavaroihin, joiden kauppaa voidaan käydä rajojen yli ilman esteitä.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin turvautua Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, SEU, (The Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU) säädettyyn mahdollisuuteen tuonnin rajoittamiseksi. Tsekin tasavallan naapurivaltio, jossa kannabiksen myynti on kielletty, pystyy kieltämään tuonnin.

”Tavoitteenamme on tehdä laillistaminen mahdolliseksi kaikille jäsenvaltioille,” Peksa täsmentää.

Laillistaminen voi viedä oikeuteen

EU-komission kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen Saksa päätti muuttaa uudistuksensa aikataulua. Valvottujen aikuiskäyttöön suunnattujen kannabismarkkinoiden sijaan Saksa aikoo sallia omatarvekasvatuksen sekä luoda joukon tieteellisiä kokeita.

Nämä kokeilut ovat toinen niistä väylistä, joilla valtiot ja taloudelliset ryhmittymät, kuten EU, voivat mukautua kansainvälisten huumesopimusten velvoitteisiin.

Mikuláš Peksa tiedostaa, kuinka vaikeaa tällaisia muutoksia on aloittaa lyhyellä aikavälillä EU-komission konservatiivisen perusluonteen takia. Hän kuitenkin ennakoi muutoksia vuoden 2024 EU:n parlamenttivaalien jälkeen.

“EU-komissio on konservatiivinen ja sen politiikka kannabikseen on konservatiivista, joten meidän tulee muuttaa komissiota liberaalimpien arvojen suuntaan.”

Tšekin huumekomissaari Jindřich Vobořil aikoo luoda lailliset, kaupalliset kannabismarkkinat kannabiksen aikuiskäyttöön. Tämä voi viedä Tšekin vuosia kestävään oikeusprosessiin EU:n tuomioistuimessa, mutta oikeuden päätöstä odotellessa kannabisteollisuus on jo niin vakiintunut, että sitä ei voida enää lopettaa. Tämä voi olla paras vaihtoehto, koska kieltolaki ei toimi ja aiheuttaa vain lisää kustannuksia ja haittoja.

Vobořilin suunnitelmana on aloittaa kotimainen ja kaupallinen kannabiksen kasvatus, sallia kannabiksen aikuiskäyttöön tarkoitettujen klubien avaaminen sekä luvanvaraisesti toimivat kaupat, joista yli 18 vuotiaat voivat ostaa kannabista.

Tiukasti valvottujen kannabismarkkinoiden luominen on osa hallituksen huhtikuussa hyväksymää suunnitelmaa huumeriippuvuuden torjumiseksi, mihin kuuluu myös riippuvuuden hoito ja ehkäisy sekä riippuvuutta aiheuttavien aineiden korkea verotus niiden haittojen perusteella.

Vobořil ei suunnittele kasvatus- ja myyntilupien rajoittamista, mutta hallituksessa neuvotellaan kannabiksen tuottajien kattaman alueen rajoittamisesta tarkoituksena estää isojen toimijoiden markkinoiden kaappaus.

Vobořil haluaisi myös rekisteröidä kannabiksen käyttäjät niin, että henkilön kuukaudessa käyttämän kannabiksen määrää voitaisiin rajoittaa.

Vobořilin mukaan parlamentti voisi hyväksyä lain vuoden loppuun mennessä, jolloin valvotut markkinat voisivat alkaa ensi vuonna.

On kuitenkin odotettavissa, että jokin jäsenvaltioista haastaa tämän ratkaisun EU:n tuomioistuimessa, ottaen huomioon EU:n lainsäädännön sekä sen, että Tšekki on ainoana valtiona EU:ssa luomassa kannabiksen aikuiskäyttöön tarkoitettuja kannabismarkkinoita.

Lähde: BrnoDaily 29.5.2023, Business of Cannabis 7.8.2023, Kenzi Riboulet-Zemouli & Benjamin-Alexandre Jeanroy: EU Presidency Policy Brief: Treaty Compliance Options for Cannabis Regulations in the EU. February 2023.

Jindřich Vobořil: aineita aiotaan valvoa niiden käyttöön sisältyvien riskien mukaan ja huumepolitiikka perustuu haittojen vähentämiseen

Benjamin Alexandre Jeanroy kertoo urastaan YK:n neuvonantajana, kestävään kehitykseen perustuvan kannabiksen kasvatuksen konsulttina ja Ranskan kannabispolitiikasta.