2023 Uutiset

YK:n ihmisoikeusraportti suosittaa “vastuullista regulaatiota”

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk piti vahvan puheenvuoron huumesotaa vastaan viime keväänä YK:n huumekomission, CND, 66. kokouksessa ja kehotti jäsenvaltioita luopumaan siitä. Sen sijaan valtioiden tulisi keskittyä huumepolitiikan muuttamiseen ihmisoikeuksia kunnioittavaan ja haittoja vähentävään suuntaan. 

Tämän jälkeen ihmisoikeusneuvosto päätti yksimielisesti valtuuttaa ihmisoikeusvaltuutetun toimiston, OHCHR, osallistumaan vuoden 2024 korkean tason huumepoliittiseen kokoukseen Wienissä omalla panoksellaan.

OHCHR julkaisi keskiviikkona 20. syyskuuta tähän tehtävään liittyen käänteentekevän raportin “Human rights challenges in addressing and countering all aspects of the world drug problem”, jossa kehotetaan jäsenvaltiota lopettamaan ihmisoikeusrikoksia ja -loukkauksia aiheuttava huumesotaoppi ja omaksumaan vaihtoehtoisia tapoja kohdata huumeita käyttäviä ihmisiä.

Raportin V osan johtopäätöksissä ja suosituksissa kohdassa 68 c jäsenvaltioita kehotetaan “harkitsemaan valvontajärjestelmän kehittämistä kaikkien huumausaineiksi luokiteltujen aineiden laillista saatavuutta varten”.

Tämä on historiallinen hetki YK:n huumevalvonnan historiassa, jossa on koettu 1900-luvun historian synkimpiä hetkiä alkaen kannabiksen huumeluokituksesta huumesotiin kautta maailman ilman, että YK:n toimistot olisivat reagoineet näihin kriiseihin YK:n arvovallalle kuuluvilla tavoilla. Vielä 25 vuotta sitten YK:n johdolla yritettiin hävittää kannabiskasvi maan päältä !

Huumekaupan laillistamisen koetaan olevan kansainvälisten huumesopimuksien vastaista, ja siksi YK:n toimistot ovat olleet haluttomia puhumaan siitä, vaikka YK:n koko koneisto huumebyrokratiaa lukuunottamatta on siirtynyt haittoja vähentävän ja ihmisoikeuksia kunnioittavan huumepolitiikan puolelle.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun raportin tukemana 133 kansalaisjärjestöä julkaisi kannanoton YK:n jäsenvaltioille. Siinä vedotaan jäsenvaltioihin, että nämä vuoden 2024 ministeritason kokouksessa lisäävät ihmisoikeuksien kunnioittamisen CND:n ohjelmaan, ottavat kansalaisjärjestöt sekä huumeita käyttävät ihmiset mukaan huumepolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen, arvioivat kansainväliset huumesopimukset ja poistavat niistä huumeiksi luokiteltujen kasvien perinteisten käyttötapojen kiellon. Suomesta kannanotossa on mukana Humaania päihdepolitiikkaa ry.

Lopuksi kansalaisjärjestöt vetoavat koko YK:n koneistoon:

”Kehotamme niitä YK:n virastoja, joilla on asiaankuuluvia valtuuksia, noudattamaan ihmisoikeusvaltuutetun esimerkkiä ja lopettamaan tabu siitä, että huumeiksi luokiteltuja aineita voidaan säännellä vastuullisesti, ja tarjoamaan tieteellistä tutkimusaineistoa, suosituksia ja kansainvälisiä toimintamalleja laillisesti valvotuista markkinoista YK:n terveyden, ihmisoikeuksien ja kehityksen arvojen mukaisesti.”

Lähde: IDPC 20.9.2023,
Human rights challenges in addressing and countering all aspects of the world drug problem, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Council, Fifty-fourth session, Agenda item 3, 11 September–6 October 2023, 133 NGOs sign collective statement urging the international community to act on UN human rights chief’s ground-breaking call for systemic drug policy reform, 20.9.2023,
133 NGOs sign collective statement urging the international community to act on UN human rights chief’s ground-breaking call for systemic drug policy reform, IDPC, 20.9.2023,
The international community must act on UN human rights chief’s ground-breaking call for systemic drug policy reform — 133 organisations from 48 countries. Civil Society Statement 20.9.2023

YK:n ihmisoikeuskomissaari Volker Türkin puheenvuoro CND:n 66:ssa kokouksessa keväällä 2023