Turun Seudun Kannabisyhdistys

Turun seudun kannabisyhdistys on vuonna 2009 perustettu kannabiksen laillistamista ajava yhdistys.

Turun seudun kannabisyhdistys (TuSKY) on poliittisesti sitoutumaton ja uskonnollisesti välinpitämätön. Kannabiksen käyttäjiä on elämän kaikilla osa-alueilla, erilaisista lähtökohdista, eri ideologioiden, puolueiden ja uskonsuuntien kannattajia, mikä on toisinaan ongelma yhteisen kannan löytämisessä ja muodostamisessa mutta enimmäkseen rikkaus erilaisten näkökulmien takia. Minkä tahansa uskon- tai poliittisen suunnan kannattajan tai sitoutumattoman ja puolueettoman ihmisen sakottaminen, vangitseminen, syrjäyttäminen ja alentava kohtelu pelkästään kannabiksen käytön tai sen hyväksymisen takia on ihmisoikeusrikos.

Yhdistyksen perustavoite on kannabiksen laillistaminen, minkä puolestapuhujien määrä vuosi vuodelta kasvaa ja tulee yhä korkeammilta yhteiskunnan tahoilta. Laillistamisprosessin suunnittelu on yhdistyksen pitkän aikavälin tärkein toiminta-alue. Perustoimintana yhdistyksellä on tiedottaminen kannabiksesta ja sitä koskevan lainsäädännön kehittymisestä. Tätä tarkoitusta varten yhdistys tutkii ja seuraa julkista keskustelua aiheesta ja pyrkii resurssien mukaan osallistumaan siihen.

Aikuisten ihmisten oikeus kannabiksen kotikasvatukseen sekä hankkimiseen omaa käyttöä varten tulee laillistaa. Kannabiksen kotikasvatuksen salliminen on tällä hetkellä yksi tehokkaimmista tavoista vastustaa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Kannabiksen tuotanto ja myynti tulee saattaa sellaiseen julkiseen valvontaan, että taataan kuluttajan suoja ja turvallisuus kuten muidenkin hyödykkeiden ja elintarvikkeiden osalla.

Kannabiksen lääkekäyttö on jo sallittu ja sen hyödyt todettu julkisessa keskustelussa. Sen perustelemiseen ei enää tarvitse puuttua, mutta edelleen sen saanti on useimmille potilaille vaikeaa, miltei mahdotonta. Yhdistys seuraa lääkekannabiskeskustelua ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan asenteisiin, jotka haittaavat sen määräämistä ja ostamista lääkkeeksi.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan kannabiksen kieltolain kumoamiseen ja uudenlaisen kannabispolitiikan luomiseen Suomessa ja erityisesti Turun seudulla. Tällä hetkellä vallitsevan lain mukaan kannabiksen käytöstä ja pienimuotoisesta hallussapidosta ei tulisi rangaista. Tämän hetkisen tilanteen laukaiseminen ihmisoikeuksia kunnioittavampaan suuntaan on yhdistyksen ulospäin suuntautuvan tiedotuksen ydin.


|  Yhteystiedot  |  Liity jäseneksi!  |